Sinn Féin - On Your Side

Baol ionfhabhtú in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh ina ábhar imní - Ó Clochartaigh

4 August, 2016


Tá an baol ionfhabhtú in Ospidéal na hOllscoile Gallimh a léirítear i dtuairisc Cuairt gan Choinne a thug an Áisíneacht Sláinte HIQA orthu le déanaí, ina ábhar mhór imní, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó i ndiaidh don dtuairisc a bheith foilsithe inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Tá an baol níos airde ionfhabhtú  d’othair mar thoradh ar chúinsí a bhaineann le cruth fisiciúil an ospidéil agus bainistiú trealamh atá arduithe ag HIQA ina chúis imní i ndáiríre.

“Díríonn an tuairisc go sonrach ar laigeachtaí cur chuige maidir le cleachtais agus oiliúint ó thaobh glaineacht láimhe di agus maidir le h-infreastruchtúr agus cothabháil ar bharda na leanaí ach go h-áirithe.  

“Díríonn siad méar freisin  ar an ngá le feabhsúcháin i mbainistiú cógais leighis agus cleachtais úsáid snaithaidí nach bhfuil sábháilte. Tá sé molta ag HIQA chomh maith go ndéanfaidh an t-ospidéal athbhreithniú maidir le cleachtais a bhaineann le h-ullmhú agus feistiú cógais infhéitheacha chun cinntiú go maolaítear an baol d’othair sa gcomthéacs seo.

“Deireann siad chomh maith, go gcaithfear cloí i bhfad níos daingne le caighdeáin ó thaobh glaineacht láimhe agus oiliúint ina leith seo.

“Níl sé soiléir ó thuairisc HIQA áfach, cén fáth an bhfuil na fadhbanna seo ann i gcónaí. Ní léirítear an é go bhfuil an iomarca brú ama agus oibre ar an bhfoireann, nó céard si cúis leis na fadhbanna agus bheadh sé tábhachtach tuairim na bainistíochta agus na h-oibrithe faoi seo a fháil. 

“Cé go n-aithnítear roinnt dul chun cinn a bheith déanta ar chuairteanna gan choinne a rinneadh roimhe seo, tá HIQA ag tabhairt cúiseanna imní chun cinn go gcaithfidh an grúpa ospidéil SAOLTA aghaidh a thabhairt orthu chun go mbeidh sábháilteacht na n-othar chun tosaigh i gconaí.”

Connect with Sinn Féin