Sinn Féin - On Your Side

Caithfear Díolachán Coillte i nDroichead an Chláirín a stopadh láithreach – Ó Clochartaigh

10 August, 2016


Tá sé ráite ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh go gcaithfidh Coillte an díolachán de 26 acra talúna dá gcuid ag Droichead an Chláirín a stopadh láithreach chun go ndéanfar scagadh iomlán go h-áitiúil ar na féidearthachtaí iomlán a bhaineann leis an acmhainn luachmhar stáit seo.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Chas mé le roinnt de mhuintir na h-áite inné a dúirt liom go bhfuil siad thar a bheith míshásta leis an gcaoi a bhfuil Coillte ag iarraidh na tailte foraoiseacha fadbhunaithe seo a dhíol le daoine príobháideacha, mar go bhfuil roinnt ceisteanna tábhachtacha maidir le baol tuillte ar thalamh mórthimpeall, cúrsaí oidhreachta agus dúlra fós le freagairt. 

‘D’ardaigh muintir na h-áite riar-mhaith ceisteanna liom ó thaobh an easpa comhairliúchán pobail ceart ó thaobh an díolachán seo. Deir siad gur gá soiléiriú a thabhairt maidir leis na cearta bealaigh a bheadh ag aon úinéirí nua, an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as na tailte, cé na ceadúnais leagan crainnte atá in áit agus cén fáth a bhfuil an oiread deifir orthu fáil réidh le h-acmhainn luachmhar stáit?

‘Deirtear liom go bhfuil an choill seo beo beithíoch le h-ainmhithe de chuile chineál ar a n-áirítear an Iora Rua, an Piocaire Gaoithe, an Spioróg, Cait Chrainn, an Scréachóg Reilige, Sciatháin Leathair agus speiceas thábhachtacha eile. Tá cónaí freisin ann ar roinnt broic atá mar chuid de staidéar leanúnach atá ar bun ag an Roinn Talmhaíochta maidir leis an eitinn a chloí. Tá raon leathan de chrainnte aibí crua-adhmad ann freisin mar gur coill phleanáilte le suntas faoi leith atá ann. Tá sé riachtanach go gcuirfidh Coillte na tuairiscí tionchar timpeallachta ar fad atá déanta acu ar fáil chomh maith sula rachfaidh an díolachán seo ar aghaidh agus go ndéanfar plé iomlán ar na h-impleachtaí dóibh seo.

‘Breathnaíonn sé fíor-aisteach go bhfuil eagraíocht stáit cosúil le Coillte, mar fhreagra ar fhiosrúchán ó dhuine aonair, ag smaoineamh ar an gcoill seo a dhíol faoi dheifir i lár an tSamhraidh, gan próiseas comhairliúchán poiblí ceart ar na deiseanna ar fad atá ann chun é a choinneáil mar áis phoiblí do na glúnta atá le theacht.

‘Tá mé ag iarraidh anois ar Choillte an díolachán seo a stopadh láithreach go dtí go mbeidh plé iomlán poiblí ann maidir leis na tailte atá i gceist, chun cinntiú gur chun leasa na ngeallsealbhóirí éagsúla agus an stát atá an bheart seo dhá dhéanamh.’

Connect with Sinn Féin