Sinn Féin - On Your Side

Fáilte roimh na céimeanna tosaigh maidir le forbairt N59 ach go leor le déanamh go fóill - Cmhlr. Ó hÉalaí

12 August, 2016 - by Tom Healy


Chuir an Comhairleoir Tom Healy inniu fáilte roimh thacaíocht ón phobal maidir le forbairt N59 i ndiaidh cruinniú poiblí a reáchtáladh ar an Teach Dóite Déardaoin 11 Lúnasa.

Dúirt an comhairleoir Tom Healy do Pháirtí Sinn Féin gur:

"Léirigh cruinniú na h-oíche anocht go bhfuil fás san tacaíochta in éileamh bóthar atá ar chomhchéim le riachtannaisí na 21ú haoise, san gcás seo an N59 i gConamara. Tháinig daoine ó chuile chúinne de Chonamara amach anseo anocht ag taispeáint a mian bóthar N59 a bheadh nua-aimseartha, sábháilte chun freastal ar a gcuid riachtanais mar chomh shaoránaigh Éireannach. Bhí ionadaithe poiblí ón gcuid is mó de páirtithe póitiúla agus Neamhspleáigh i láthair, agus bhí siad aontaithe ó thaobh cuspóir dhe.

“Ar shála an chruinnithe poiblí seo iarann muid ar an bpobal a dtacaíocht a thaispeáint don ghrúpa gníomhaíochta Chonamara N59, agus a bheith rannpháirteach i gcuidiú leis an ngrúpa siniúcháin a bhailiú chomh maith le brú a chur ar an NPWS agus údaráis eile chun an obair ó Chros Bhóthar Mháma go hUachtar Ard a thógáil láithreach. Aontaíodh ar gníomhartha eile comhaontaithe, ina measc bhí cruinnithe idir ionadaithe Oireachtais agus An Bord Pleanála chomh maith leis an NPWS agus Comhairle Chontae na Gaillimhe. "

"Thaispeáin cruinniú na h-oíche anocht nach bhfuil duine amháin san bpobal nach bhfuil tionchar ag drochstaid an bhóthair orthu. Tá tionchar ag drochstaid an bhóthair ar dhaoine ó chuile gné den saol, ó na daoine a úsáideann an bóthar ag dul ag obair dhóibh, chomh maith leo siúd a bhíonn dhá úsáid ag dul chun na cathrach dóibh. An fhaid is a bheidh an bóthar ar an gcaoi ina bhfuil sé faoi láthair sin faoi bhun caighdeáin, beidh muintir Chonamara ag ceapadh go bhfuilfear ag caitheamh leo ar bhealach mí-chothrom agus bac dhá chur ar fhás an gheilleagair san réigiún. Tá an daonra céanna i gConamara agus atá í gCo Liatroma, ach ó thaobh infreastruchtúr dhe, tá muid go mór ar gcúl agus dhá bhrí sin beidh an daonra ag titim.

"Ta Gluaiseacht ag teastáil í gConamara, gluaiseacht le spiorad Chearta Sibhialta na Gaeltachta a bunaíodh níos mó ná 47 bliain ó shin, chuile pobal, chuile teaghlach - ba cheart go chuile duine iad fhéin a spreagadh agus a ghríosadh a bheith páirteach san bhfeachtas agus a bheith d’aon intinn ár sprioc a bhaint amach sin bóthar nua go Chonamara. Tá a ndóthain moilleadóireacht feicthe againn agus faoi go dtógann an cineál seo oibre, sin tógáil bóthair, roinnt mhaith ama - caithfidh muid tosaí láithreach, nil aon am le cailleadh.

“Tá sé thar am ag muintir Chonamara eirí aníos agus a nglór bheith le cloisteáil í mBleá Cliath agus níos faide ó bhaile. Mo bhuíochas go chuile duine a d'fhreastail ar an gcruinniú seo, tá mé dóchasach go bhfuil tús curtha againn le gluaiseacht athbheochana i gConamara a chuirfeas borradh le lenár gcultúr, ár dteanga agus ár n-oidhreacht. Beidh cruinnithe poiblí eile dá n-eagrú againn agus tá mé libh le cabhrú libh ar aon bhealach."

Connect with Sinn Féin