Sinn Féin - On Your Side

Tascfhórsa ar an mBaile Bán riachtanach – Ó Clochartaigh

13 September, 2016


Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh ag éileamh arís go mbunófaí Tascfhórsa chun díriú ar an ngá le seirbhísí riachtanais pobail ar cuireadh deireadh leo, nó nár cuireadh ar fáil ariamh, a sholáthar do phobal an Bhaile Bán, i gcathair na Gaillimhe.

Ag labhairt do tar éis teagmháil a dhéanamh le h-ionadaithe pobail sa gceantar an tseachtain seo le cruinniú a ghairm, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar- Maigh Eo Theas:

“Tá sé soiléir gurb í an t-aon phrióireacht a fuair muintir an Bhaile Bháin ariamh ná tús áite maidir le ciorruithe. Seo pobal a bhfuil cuid mhór daoine óga ag cónaí inti, le pobal ilchineálach agus riachtanais faoi leith sóisialta agus oideachais.

“Tá muintir na h-áite ag éileamh le fada go mbunófar Tascfhórsa speisialta sa gceantar le tosaíochtaí áirithe a chur chun cinn a mbeadh duine faoi leith fostaithe acu leis an obair a chomhordnú agus tacaím go h-iomlán leo.

“Tá siad ag díriú ach go h-áirithe ar cur chuige réalaíoch maidir le cúrsaí fostaíochta, an gá le Scéim Fostaíochta Pobail sa gceantar, fócas ar an easpa dídine agus cóiríocht feiliúnach a sholáthar, maraon le gníomhaíochtaí a chur ar fáil don óige agus don aosach sa gceantar araon.

“Tá maoiniú ag teastáil freisin chun cuidiú le dlúthú pobail, cúrsaí litearthachta aosaigh a fheabhsú, tionscnaimh capaill a bhunú agus grúpaí staidéar agus clubanna obair baile a choinneáil ar bun.

“Tá dúblú daonra feicthe ag muintir an Bhaile Bháin ó 2002, dúblú ar an daonra óg agus dúblú ar líon na dtuismitheoirí aonair sa bpobal. Ar an lámh eile, tá ciorrú déanta ar sheirbhísí agus foirne tacaíochta sa gceantar ag an dá rialtas deireadh – mar shampla de seo tá ciorruithe ar an gClár Forbartha Pobail, an Tionscnamh Iarscoile, Seirbhísí Cúram Leanaí agus tograí óige eile.

“Cinnteoidh infheistíocht i gceantar an Bhaile Bháin go dtiocfaidh fás agus forás ar an bpobal seo agus go bhfaighidh saoránaithe na h-áite an tacaíocht agus deiseanna atá dlite dóibh. Beidh mise ag obair go dlúth le mo chomhleacaithe i Sinn Féin chun cinntiú go dtugtar an Tascfhórsa chun cinn.”

Connect with Sinn Féin