Sinn Féin - On Your Side

Céim siar atá iad na leabharlanna ‘féin-fhreastal’ – Ó Clochartaigh

29 September, 2016


Céim ar gcúl atá i bpleananna an rialtais chun leabharlanna ‘féin-fhreastal’ a fhorbairt, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag scríobh dó in eagrán na míosa seo do ‘An Phoblacht ‘, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Tá lucht leabharlainne i nGaillimh faoin mbratach‘Staff Our Libraries’ tareis teagmháil a dhéanamh liom le h-imní a léiriu faoin scéim píolótach atá ar bun ag an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil in Uíbh Fhailí agus Sligeach chun leabharlanna féin-fhreastal a chruthú.

“Séard atá i gceist iontu ná go mbíonn daoine atá cláraithe mar bhall de leabharlann in ann dul isteach ag amanna nach mbeadh sé oscailte go h-iondúil, óna h-ocht a chlog ar maidin go dtí deich a chloig san oíche, seacht lá na seachtaine.

“Tá sé ráite nach ndéanfar aon chiorrú ar uaireanta oibre foirne na leabharlanna atá i gceist, ach deir ‘Staff Our Libraries’ nach bhfuil sin fíor.

“Tá amhras freisin ar ‘Staff Our Libraries’ go bhféadfadh fadhbanna móra a bheith ag baint leis an gcur chuige nua seo agus go bhfuil an tuairisc ar an scéim píolóta ag fágáil eolas  diúltach, tábhachtach ar lár.

“Tá imní ann go bhféadfadh iompar mí-shóisialta a bheith mar thoradh air na h-athruithe, muna bhfuil maoirsiú ceart ann agus tá ceisteanna eile arduithe ó thaobh sláinte agus sábháilteachta an lucht úsáidte chomh maith.

“Tá sé ráite nach ngearrfar siar ar uaireanta oibre na foirne reatha, ach dar le lucht an fhreasúra tharla seo i gcás na leabharlainne i dTobar a’Choire, nuair nach raibh foireann ar fáil, gur fágadh oscailte é ar bhonn féin-fhreastal le linn gnáth uaireanta.

“Cé go bhfuiltear ag maíomh go bhfuil an cur chuige múnlaithe ar thaithí idirnáisiúnta, deir ‘Staff Our Libraries’ nach raibh aon rogha ag na tíortha sin ach dul an treo a ndeachaigh siad de bharr an ghéarchéim eacnamaíochta agus nach argóint atá ansin go leanfaidh muidne iad.

“Tá an-amhras ar Shinn Féin gur bealach é seo le fáil réidh le foireann na leabharlanna. Sílim gur chóir dúinn a bheith ag tacú agus ag forbairt na seirbhísí, seachas a mhalairt. D’iarr mé go mbeadh díospóireacht againn sa Seanad ar an ábhar seo, mar níor mhaith liom go bhfeicfidh muid an tsaineolas, scil agus caidreamh pearsanta ag imeacht as ceann de na seodra is luachmaire atá againn sa gcóras rialtas áitiúil.”

(Is féidir an t-alt iomlán a fheiceáil ag http://www.anphoblacht.com/)

Connect with Sinn Féin