Sinn Féin - On Your Side

Easpa spriocanna ag cur bac ar Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Tóibín

30 September, 2016


Dúirt an Teachta Peadar Tóibín, urlabhraí Shinn Féin ar an Ghaeilge, go dteipfidh ar Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge gan cuspóirí coincréiteacha. In ainneoin spriocanna uaillmhianacha na straitéise – le líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000 – ní raibh aon fhreagra ag an Aire Humphries ar dhul chun cinn na straitéise go dtí seo.  

Ag labhairt dó inniu dúirt an Teachta Tóibín:

“D’iarr an mé um sheachtain ar and Aire Humphries, sa Choiste Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta cé mhéad duine a labhraíonn Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachas. Ní raibh a fhios aici.  

“Chun cuspóirí na straitéise a bhaint amach de réir na bhfigiúirí a foilsíodh, ba chóir go mbeadh breis is 125,000 duine faoi láthair ag úsáid na Gaeilge go laethúil– sin dul chun cinn 63% ó a foilsíodh an cháipéis.

“Ach gan uirlisí chun na spriocanna seo a thomhas, níl againn ach cáipéis gan treoir agus gan údarás. Cérb iad torthaí na gcruinnithe a reáchtáil an Roinn faoi dhul chun cinn na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge deireadh na bliana seo chaite? Níl teacht orthu.

“Cad atá le déanamh againn anois leis an straitéis seo a chur i gcríoch? Cérb é an rud is éifeachtaí leis na cuspóirí seo a bhaint amach? Cad iad na spriocanna bliantúla? Is léir nach féidir brath ar an rialtas chun na ceisteanna seo a fhreagairt – is gníomh seachas caint fholamh atá ag teastáil.” 

Connect with Sinn Féin