Sinn Féin - On Your Side

Ráiméas Flanagan maidir le BreatImeacht gan Dealramh – Ó Clochartaigh

6 October, 2016


D'éalaigh An tAire Charlie Flanagan ó na mórcheisteanna agus chuaigh sé tríd an díospóiracht a bhain le breatImeacht le baothchaint uaidh. Cúis imní a dhearcadh ar an ábhar tábhachtach seo dar leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, seanadóir de chuid Shinn Féin do Ghaillimh Thiar Maigh Eo Theas.
Ag labhairt leis tar éis dó tabhairt faoin Aire sa Seanad ar an ábhar seo inné dúirt an Seanadói do Ghaillimh Thiar Maigh Eo Theas:

“Chuir mé ceisteanna sonracha ar an Aire Flanagan maidir leis na himpleachtaí a thitfidh ar shaoránaigh Éireannacha mar gheall ar BhreatImeacht agus sheachain sé iad ar fad.

“D'fhiafraigh mé de nach bhfuil an Rialtas 's aige ag tacú le toil thromlach mhuintir an tuaiscirt fanacht san Aontas Eorpach agus theip air aon soiléiriú a sholáthar.. Ar an gcaoi chéanna ní raibh tada le rá aige i dtaobh thoil mhuintir na hAlban fanacht san AE ach oiread.

“Ní raibh tada le rá aige maidir le cearta lucht labhartha na Gaeilge sa tuaiscirt, faic uaidh maidir leis na himpleachtai dár gcuid iascairí agus tada faoi compháirtíocht tras-teorann i gcúrsaí sláinte agus eile.

“Is léir dom go bhfuil cur chuige an Rialtais seo i leith BreatImeacht fánach go leor. Is mór idir seo agus an obair dhian atá idir láimhe ag mo chomhghleacaí Martin McGuinness ag iarraidh aird a tharraingt ar an dochar a d'fhéadfaí a dhéanamh mar gheall ar bhreatImeacht.

“Níl mórán muiníne agam as an Rialtas chun leas mhuintir na hÉireann ar fad a chosaint agus 'sé mo thuairim go luíonn an cur chuige Thatcher atá ag na Tóraithe i Londain go maith leo. Tá siad ar aon fhocal maidr le le cearta an lucht oibre agus cúrsaí geilleagair a bheith chun tosaigh ar chuile rud eile.

“Tuairim lochtach é nach mbeidh droch thionchar aige seo uilig ar chearta agus coinníollacha oibrithe in Éirinn ach creidim go gcuirfidh an Rialtas anseo fáilte roimh a leithéid de chearta agus coinníollacha seo a bheith lagaithe.” 

Connect with Sinn Féin