Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh Fitzgerald cúpla as Gaillimh a scaradh go h-éagóireach a athaontú – Ó Clochartaigh

12 October, 2016


Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar an Aire Dlí & Comhionannais Frances Fitzgerald cúpla as Gaillimh a athaontú taréis dá Roinn an fear sa gcás a dhíbirt as an tír go h-éagóireach.

Ag labhairt dó ar an ábhar sa Seanad inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Caithfidh an tAire Fitzgerald gníomhú láithreach leis an ordú díbeartha a cuireadh i bhfeidhm i mí Iúil i leith Kleber Medeiros, de bhunú na Brasaíle bunaithe ar fhianaise bhréigeach maidir lena phósadh le Harriett Bruce as Béal Átha na Slua a chealú.

“Bhí Kleber ag obair agus ag íoc cánacha i mBéal Átha na Slua nuair a tógadh as a teach cónaithe é, cuireadh siar faoi choinneáil é agus díbríodh as an tír ansin é bunaithe ar líomhaintí gan aon bhunús ó dhuine den phobal, maidir le dliteanas pósadh na beirte.

“Tá sé soiléir anois ó chomhfhreagras ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go nglacann siad leis nach raibh aon bhunús leis na líomhaintí agus nach raibh bac ar bith ar phósadh na beirte.

“Tá sé dhá mhaíomh ag an gclann gur sáraíodh Cearta Bunreachtúil na lánúine agus nach bhfuair siad cothrom na féinne ó thaobh an dlí di, gur theip ar an HSE san dualgas a bhí orthu iniúchadh ceart a dhéanamh ar na líomhaintí i leith an chúpla, go ndeachaigh Oifig na Seirbhíse Náisiúnta Inimirce ó na ngárdaí isteach i dteach phríobháideach na beirte gan barántas, gur thóg siad Kleber agus ansin scaoil siad leis sular raibh orthu míniú don Ardchúirt cén fáth ar ghabh siad é ar an gcéad dul síos. Tá siad ag maíomh chomh maith gur chur Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann moladh díbeartha chun cinn gan scrúdú cuimsitheach a dhéanamh ar fhíricí an cháis.

“Léiríonn seo dár liom gur dhíbir an Roinn Dlí & Comhionannas agus an tAire Kleber Medeiros go héagóireach agus gur cheart cead a thabhairt dó filleadh láithreach.

“Tá sé féin, a bhean, Harriett agus a muintir curtha thrína chéile ceart agus costas ollmhór titithe orthu de bharr gníomhartha a glacadh bunaithe ar eolas míchruinn. Níl sé seo sásúil a bheag nó a mhór agus is ar an Aire atá an fhreagracht i ndeireadh na Dála faoi seo.

“Tá iarrtha agam ar an Aire míniú cén chaoi atá i gceist ag a roinn an scéal seo a chur ina cheart le gur féidir an cúpla óg seo a athaontú agus deis a thabhairt dóibh leanúint ar aghaidh leis an saol atá acu i nGaillimh arís.”

Connect with Sinn Féin