Sinn Féin - On Your Side

Cúis náire do Fine Gael agus Fhianna Fáil na ciorruithe ar mhaoiniú don Ghaeilge i mBuiséad 2017 – Adams

17 October, 2016 - by Gerry Adams


Tá ráite ag Uachtarán Shinn Féin Gearóid Mac Ádhaim TD inniu, gur cúis náire do Fhianna Fáil na ciorruithe ar mhaoiniú don Ghaeilge i mBuiséad 2017; ciorruithe a fhágann go mbeidh laghdú €6 mhilliún ar mhaoiniú caipitil á sholáthar don Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha agus Gaeltachta

Dúirt An Teachta Adams:

“Rinne Fianna Fáil scéal mór as a gcuid tosaíochtaí don Bhuiséad a bheith leagtha amach ina Chomhaontú Muiníne is Soláthair le haghaidh Rialtas Fhine Gael a bhfuil tiomantas ann do chistíocht bhreise don Ghaeilge, agus sa Chlár Rialtais ina bhfuil níos mó infheistíochta don teanga geallta go soiléir, sonrach.

“In aineoinn na baothchainte seo uilig, tá laghdú 9% ar mhaoiniú don Ghaeilge agus do na hOileáin, agus in in aineoinn an scéil mhóir a rinneadh as saol na tuaithe a chosaint i ndiaidh an toghchain, cuireadh an dara ciorrú is mó i bhfeidhm ar an Roinn Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha agus Gaeltachta.

“I gCáinaisnéis Chomhroghnach Shinn Féin, mholamar pacáiste infheistíochta ar fiú €14 mhilliún don Ghaeilge. I measc na mbeartas atá againn tá €5 mhilliún breise do mhaoiniú caipitil Údarás na Gaeltachta, €8 mhilliún breise nach mór do mhaoiniú Fhoras na Gaeilge agus €1.5 mhilliún do phleanáil teanga.

“Is lena gcuid roghanna buiséid a thug Fianna Fail agus Fine Gael droim laimhe d'aon mhaoiniú a chur ar fáil don phlean infheistíochta a cuireadh chun tosaigh ag grúpaí Gaeilge is Gaeltachta a chruthóidh níos mó ná 1175 phost agus a chuirfeadh le húsáid na teanga agus a fheabhsódh rochtain do lucht labhartha na Gaeilge.

“Is léir dom nach bhfuil ceachtar den dá pháirtí dáiríre faoin Ghaeilge a chur chun cinn - féachann siad ar an nGaeilge mar ualach ar an cháiníocóir, seachas mar chuid lárnach dár bhféiniúlacht agus dár gcultúr ar cheart dúinn a chosaint, a chur chun cinn agus a chothú. Ba cheart do Fhianna Fáil agus Fine Gael náire a bheith orthu as a ndearcadh ar an Ghaeilge.” 

Connect with Sinn Féin