Sinn Féin - On Your Side

Caithfear tús áite sna Gaelscoileanna a thabhairt do Ghaeilgeoirí – Nolan

18 November, 2016


Léirigh urlabhraí oideachais Shinn Féin, An Teachta Carol Nolan, gur thacaigh sí le tús áite a thabhairt do Ghaelgeoirí faoi agallamh ag Gaelscoileanna maidir le hiontráil scoile.

Bhí an Teachta Nolan i mbun díospóireachta sa Dáil an tseachtain seo maidir leis an mBille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) atá ag iarradh críoch a chur le polsaithe iontrála leithchealacha ó thaobh inscne, stádus clainne, claonadh gnéásach agus reiligiún de.

Chuir an grúpa Cearta Oideachais, i measc daoine eile, chun solais, áfach, go raibh an-seans ann go n-oibreoidh an bhille seo i gcoinne cuspóiri lucht labhartha Gaeilge agus iad ag lorg iontrála I nGaelscoileanna, a mbíonn ró-éileamh orthu go minic.

Dúirt an Teachta Nolan:

“Téann an Bhille Oideachas i ngleic go príomha le stop a chuir le cleachtaí leithchealacha i bpolsaithe iontrála scoile – rud a dtacaíonn mé féin agus Sinn Féin leis. Cuirimid fáilte roimh áisíneachtaí reachtúla a mbeidh sé de chumhacht acu áit a thabhairt do pháiste má diultaítear dóibh áit a bhaint amach. Fáiltímíd freisin roimh bhunú proiséas achainíochta. Tacaímid freisin leis an cosc ar tháillí scoile nó deonachán á lorg ag scoileanna le daltaí a chur ar an rolla.

“Dá bharr sin táimid ag tabhairt tacaíochta don Bhille seo go dtí go dtéann sé ós chomhair an choiste. Is eol dom, áfach, go bhfuil cúis imní ann maidir leis an gá idirdhealú dearfach a dhéanamh I bhfábhar Gaelgeoirí maidir le iontráil scoile.

“Mar Ghaeilgeoir agus iar-phríomhoide bunscoile, tuigim go maith an gá atá ann chun thréan tacaíochta a thabhairt do Ghaeilgeoirí , go háirithe iad siúd atá ag labhairt na Gaeilge ina dteaglaigh féin. Tá Sinn Féin an-ghníomhach I gconaí maidir le cearta lucht labhartha na Gaeilge a thacú agus an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den Oireachtas féin agus ar fud na tíre.

“Beidh Sinn Féin  ag tacú leis na leasuithe atá molta ag Cearta Oideachais nuair a bheidh an Bille ós comhair an choiste. Táimid tiomainta ó thaobh cosaint, caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo.” 

Connect with Sinn Féin