Sinn Féin - On Your Side

Gá le Díospóireacht ar Ghéarchéim Easpa Dídine i nGaillimh – Ó Clochartaigh

23 November, 2016


Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh go mbeidh díospóireacht ann ar na beartais atá ag an Rialtas i leith na géarchéime easpa dídine idir seo agus an Nollaig.

Ag labhairt dó sa Seanad an dúirt an Seanadóir ó Ghaillimh Thiar - Maigh Eo Theas:

“Is breá an rud é go bhfuil na margaí Nollag ag teacht ar an saol anois ar fud na háite agus go bhfuiltear ag smaoineamh ar an Nollaig taca an ama seo. Ach, tá sé iarónta go bhfeictear níos mó daoine ag codladh amuigh faoi scáth na margaí seo.

“Feictear an rdaharc seo go minic i nGaillimh anois in áiteanna ar nós An Fhaiche Mhór, Faiche an Aonaigh, Sráid na Siopaí agus Bóthar na Trá agus go leor áiteacha eile. Chualathas ó COPE, ag cur i láthair a tugadh le déanaí ag Comhchoiste Poilíneachta Chontae na Gaillimhe, faoi na constaiceanna a chuirtear roimh íospartaigh fóiréigean baile agus tá daoine á gcaitheamh amach as cóiríocht phríobháideach ar cíos ag tiarnaí talún seiftiúla.

“Gan amhras, beidh cásanna eigeandála i ndáil le heaspa dídine idir seo agus an Nollaig agus tá iarrtha agam ar an Rialtas díospóireacht a bheith ann go luath ar na cúrsaí seo chun fáil amach cé na pleananna éagsúla atá beartaithe ag an Rialtas chun dul i ngleic leis na fadbhbanna atá roimh na daoine sin atá i gcruachás mar seo ag an tráth seo den bhliain.

“Tá a fhios againn uilig maidir leis na cásanna tragóideacha cosúil le Jonathan Corrie a fuair bás os comhair Gheataí Theach Laighean. Tá dualgas ar an Rialtas a chinntiú nach dtarlóidh a leithéid arís in áiteanna eile ar fud na tíre agus caithfidh plean réadúil a bheith acu níos mó lóistíne éigeandála a chur ar fáil.”

Connect with Sinn Féin