Sinn Féin - On Your Side

Plécháipéis Ghaeilge Shinn Féin

4 November, 2016


This policy document outlines the some of the steps required to protect the Gaeltacht and the Irish language from further erosion and begin re-establishing it as the vibrant, living language of our citizens.

Léiríotar sa bheartas polasaí seo cuid de na céimeanna de dhíth chun na Gaeltachta agus na Gaeilge a chosaint ó thuilleadh creimidh agus tús a chur le hathbhunú uirthi mar theanga bheo bheoga do shaoránaigh na hÉireann.