Sinn Féin - On Your Side

Ionsaí rialtas eile ar an Ghaeilge – Peadar Tóibín TD

13 December, 2016


Dúirt an Teachta Peadar Tóibín go raibh an cinneadh chun fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge dóibh siúd atá ag lorg post sinsearach i leabharlanna poiblí an-díomách ar fad. Dúirt an Teachta Tóibín gurb é seo an dara h-ionsaí ar sheirbhísí leabharlanna le cúpla mí anuas le teacht isteach na scéime ‘leabharlanna gan foirne’.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Ba mhór an díomá a chloisteáil go raibh an riachtanas Gaeilge le baint agus leabharlannaithe sinsearacha nua á fhostú. Céim siar mhór atá ann – seo an riachtanas deireanach a bhí ann maidir le fostóirí dhátheangacha a earcú sa státchóras.  Is laghdú eile é ar na seirbhísí do Ghaeilgeoirí agus lucht foghlamtha Gaeilge mórthimpeall na tíre.

 “In an-chuid ceantar sa tír is iad na leabharlannaithe sinsearaigh a ghlacann cúramaí an Oifigigh Gaeilge chucu féin sna comhairlí. Ní ról lán-aimseartha é i gceantair áirithe. Míníonn na rialacha nua a tháinig isteach, go bhfuil an baol ann nach mbeidh comhairlí in ann a gcuid dualgaisí Gaeilge a chomhlíonadh mar is cóir, toisc nach mbeidh siad in ann teacht ar na hoifigigh páirtaimseartha seo.  

 “Leanann na rialacha seo an scéim nua atá curtha chun cinn ag an rialtas le ‘leabharlanna gan foirne’ a chur ar fáil. Díoltar dúinn é mar rud forásach – ach i ndáiríre caitheann sé anuas ar ról tábhachtach leabharlannaithe mar gheatóirí eolais agus mar chuiditheoirí léinn.

 “Feictear dúinn anois go bhfuil gach seans ann nach mbeidh duine cuí i bhfeighil ar na leabharlanna le linn an deireadh seachtain, nó duine ar bith ar fáil agus Gaeilge acu i rith na seachtaine.  Seo buille eile don Ghaeilge agus do sheirbhísí poiblí.

“Tá ról lárnach ag leabharlanna i saol an phobail – ní áit iad le leabhair a sholáthar amháin - ach spás poiblí inar féidir leachtanna agus taispeántais a chur ar fáil agus eolas a roinnt. Níl aon amhras ach go gcuirfidh cinneadh chun fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge bac ar an Straitéis 20 Bliain a bhaint amach.

“Táimid buartha freisin maidir le leabharlanna Gaeltachta agus na dualgais teanga seo bainte ó na leabharlannaithe nua-earcaithe. Táim ag impí ar an Aire an cinneadh seo a chúlú láithreach.”

Another attack on the Irish language by the government – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin’s Peadar Tóibín TD has said that the decision to get rid of the Irish language requirement for senior librarians was very disappointing indeed. Teachta Tóibín said that this was the second attack on library services in the past few months following on from the introduction of ‘staffless libraries’.

An Teachta Tóibín said:

“I was very disappointed to hear that the Irish language requirement for senior librarians was being removed. This is a big step backwards – this was the last Irish language provision in the recruitment of employees in the state system. It marks a deterioration in the services for Irish speakers and Irish language learners throughout the country.

“In many districts in this state, it is senior librarians that accept the responsibilities of Irish Language Officer in their council. Regrettably, this is not a full time role in certain parts of the country. There is now a danger that councils will not be able to adequately fulfil their duties with the introduction of these new rules, as they will not be able to find suitable part-time officers.

“These rules follow-on from the ‘staffless libraries’ scheme as recently introduced by the government. This has been sold to us as a progressive measure – but in reality it diminishes the importance of the librarian’s role as gatekeeper of knowledge and enabler of learning.

“It appears that there is every chance now that there won’t be an appropriate person in charge of libraries during the weekends – and no-one with Irish available during the week. This is another knock for Irish and for public services.

“Libraries have a central role in civic life – they do not exist for the provision of books alone – but they act a public space in which lectures are given, exhibitions displayed, and information shared. There is no doubt but that the decision to get rid of this Irish language requirement will hinder the ability to achieve the aims of the ’20 Year Strategy.

“We are also concerned about libraries in the Gaeltacht as to whether Irish language requirements have been removed from the recruitment of librarians. I’m asking the Minister to reverse his decision with immediate effect.” 

Connect with Sinn Féin