Sinn Féin - On Your Side

Bille um Lá Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir tugtha isteach ag an Teachta Peadar Tóibin

15 December, 2016


Thug urlabhraí Oidhreachta Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, isteach Bille um Lá Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir sa Dáil inné. Cinnteoidh an Bille seo go mbeidh dáta faoi leith ann gach bliain leis an nGorta Mór a chomóradh. 

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Cé gur tháinig dubh ar na prátaí go nádúrtha, d’fhulaing muintir na hÉireann i bhfad níos mó ná aon tír eile san Eoraip de bharr go raibh siad faoi chois boilg agus gan aon  smacht acu ar a gcuid talún féin.

“Tá rian an Ghorta Móir linn go fóill, sa tír seo, mar gur bánaíodh na céadta míle duine den talamh agus tá áiteanna le daonra íseal againn go dtí an lá atá inniu ann. Ní hamháin gur éag milliúin ar a laghad de bharr easpa bídh, ach bhí air na milliúin eile dul ar imirce as an tír agus feictear toradh na himirce seo ar fud an domhain.

“Cuireadh le meath na Gaeilge de bharr an Ghorta Móir. Bhí a fhios acu siúd a raibh orthu dul ar imirce go Meiriceá nó go Sasana go gcaithfí Béarla a bheith acu le maireachtáil ann. Threisigh an rogha fónta seo an t-athrú teanga a bhí faoi lán seoil ag an am.

“Léiríonn an fuílleach filíochta agus ceol ón tréimhse sin an t-uafás a thit amach do mhuintir na hÉireann. Leanann giota ó cheann de na hamhráin a mhaireann linn ón tréimhse sin – Amhrán na bPrátaí Dubha le Máire Ní Dhroma a scríobhadh nuair a bhuail an Gorta Mór an Rinn.

Tá na bochta so Éireann ag plé leis an ainnise,

Buairt is anacair is pianta báis,

Leanaí bochta ag béiceadh is ag screadadh gach maidin,

Ocras fada orthu is gan dada le fáil.

Ní hé Dia a cheap riamh an obair seo,

Daoine bochta a chur le fuacht is le fán,

Iad a chur sa phoorhouse go dubhach is glas orthu,

Lánúineacha pósta is iad scartha go bás.

Na leanaí óga thógfaidís suas le macnas

Sciobtaí uathu iad gan trua gan taise dhóibh:

Ar bheagán lóin ach súp na hainnise

Gan máthair le freagairt díbh dá bhfaighidís bás.

“Tá gá le lá cuimhneacháin buan chun an Gorta Mór a chomóradh, chun an t-anró a d’fhulaing múintear na hÉireann a choinneáil inár gcuimhne. Ní mór dúinn machnamh a dhéanamh ar a dtarlaíonn nuair a thugtar tús áite do chúinsí eacnamaíochta agus rian uafásach na coilíneachta sa stair agus sa lá atá inniu ann a aithint.” 

Connect with Sinn Féin