Sinn Féin - On Your Side

Seasann Comhrialtas Fianna Fáil/Fine Gael i gcoinne iarrachtaí fadhbanna Jobpath a leigheas – Ó Clochartaigh

20 December, 2016


Tá cáaineadh déanta ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh, ar chomhrialtas feidhmeach FF/FG, a chuir bac sa Seanad inniu, le tacaíocht ó roinnt neamhspleáigh, air rún le Sinn Féin chun aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí a bhaineann leis an scéim Jobpath. 

Ag labhairt do as Teach Laighean innu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar-Maigh Eo Theas: 

“Rinne Sinn Féin iarracht aghaidh a thabhairt inniu ar dheacrachtaí a bhaineann leis an scéim Jobpath, atá ag cur cláracha eile ar nós na Scéimeanna Fostaíochta Pobail i mbaol agus d’iarr muid go dtiocfadh an tAire Coimirce Sóisialaí isteach sa Seanad chun deimhniú go ndéanfar athbhreithniú láithreach ar an gclár fabhtach, éagothrom seo. 

“Tá ualach daoine a bhfuil baint acu le Scéimeanna Fostaíochta Pobail taréis gearán a dhéanamh liom mar nach féidir leo folúntais a líonadh ar a gcuid scéimeanna de bharr go bhfuil formhór mór na ndaoine a bheadh cáilithe chun páirt a ghlacadh dhá ‘shlogadh suas’ ag na comhlachtaí príobháideacha atá ag feidhmiú Jobpath ar bhunús coimisiún don Roinn Coimirce Sóisialaí. Tá daoine áirithe diongbháilte go bhfuil an roinn ag tabhairt tosaíocht do Jobpath thar sceimeanna eile agus iad ag cur liostaí do dhaoine incháilithe ar fáil.

“Tá rannpháirtithe de chuid Jobpath ag clamhsán liom chomh maith nach bhfuil siad ‘ag dul in aon áit’ ar an scéim sin agus gur bhfearr leo aistriú go CE, nó a mhacasamhail de scéim fostaíochta pobail, ach níl cead acu athrú. 

“Chuirfeadh fimínteacht na bpáirtithe polaitiúla eile seo múisiam ort. A gcuid urlabhraithe ar lámh amháin ag labhairt sna meáin ag cáineadh na scéime agus cleachtais na gcomhlachtaí priobháideacha Seetec agus Turas Nua a bhfuil conraí acu chun Jobpath a fheidhmiú, ach ar an lámh eile nuair a dhéanann muid iarracht díriu ar na ceisteanna seo sa bparliamint cuireann siad bac lenár gcuid iarrachtaí agus tacaíonn siad leis an Rialtas.  

“Tá athbhreithniú láithreach ar an scéim iarrtha mar shampla ag leithéidí Éamon Ó Cuív agus Willie O’Dea, ach an oiread le mo chomhleacaithe páirtí féin John Brady, Carol Nolan agus daoine eile. Ach chur comhleacaithe leosan sa tSeanad inár gcoinne agus muid ag ardú na ceiste seo inniu. Anois, ar amhlaidh nach bhfuil aon pholasai soiléir ag Fianna Fáil ar an gceist seo, nó an é go bhfuil siad arís eile ag labhairt amach as an dá thaobh dá mbéil?  

“Is beag an mhaith do phobail atá ag brath ar leithéad na scéimeanna fostaíochta pobail agus a gcuid oibrithe dílse, ná dóibh sin atá sáinnithe sa gclár mí-éifeachtach Jobpath, go mbeadh Fianna Fáil, Fine Gael agus Neamhspleáigh ag fuarchaoineacháin ar ábhair cosúil leis seo. Tá sé in am acu seasamh suas sa bparliamint don dream a thogh iad agus fimínteacht a gcuid ráitis phoiblí a chaitheamh in aeir.” 

Connect with Sinn Féin