Sinn Féin - On Your Side

Kleber & Harriett ar ais le chéile don Nollaig – Ó Clochartaigh

21 December, 2016


Tá sé ráite fáílte ag Seanadóir Shinn Féín, Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil ríméad air go bhfuil Kleber Silva Medeiros a díbriodh go h-éagóireach as an tír, ar ais in Éireann  agus lena bheanchéile Harriett Bruce agus go mbeidh sé in ann filleadh ar a phost agus ar an mbaile atá acu i mBéal Átha na Slua.

Ag labhairt dó taréís a bheith i gcuideachta an chúpla in Aerfort Bhaile Átha Cliath i ndiaidh do Khleber filleadh, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar - Maigh Eo  Theas:

“Tá ríméad orm gur tharraing an tAire an tOrdú Díbeartha siar agus go bhfuil Kleber ar ais in Éirinn arís in am don Nollaig. Níor chóir go ndibreofaí é ar an gcéad dul síos agus tá ceisteanna tromchúiseacha le freagairt ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ag an Roinn Dlí & Comhionannas faoin gcaoi ar laimhseáil siad an cás seo. Ach, sin le haghaidh lá níos faide anonn. Anois, caithfear am agus spás a thabhairt don lánúin óg seo a saoil a chur ar ais le chéile tareis an tromluí a d’fhulaing siad le cúpla mí anuas.

“Phós an cúpla seo i mí na Nollaig 2015, díbríodh Kleber ansin ar ais go dti an Bhrasaíl i mí Iúil seo caite bunaithe ar líomhaintí gan bhunús nach raibh an pósadh dlisteanach. Bhí Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag tarraingt na gcos ag eisiúnt an Teastas Pósta agus san idirlinn ghníomhaigh an Roinn Dlí & Comhionannas ar Ordú Díbeartha a chur i bhfeidhm. Chaith FSS amach na liomhaintí sin agus d’admhaigh nach raibh cúis ar bith go gcuirfí in aghaidh an phósadh. Tá feachtas ar bun ó shoin le go dtarraingeofaí siar an tOrdú agus chun cead a bheith tugtha do Khleber filleadh abhaile.

“Bhí áthas orm páirt bheag a ghlacadh sa bhfeachtas seo agus creidim go raibh sé fíor-thábhachtach don phroiséas gur thug muid Harriett agus daoine muinteartha léi go Teach Laighean lena gcás a chur i láthair Teachtaí Dála & Seanadóirí. Bhí baint an-mhór ag na meáin leis freisin agus caithfear aitheantas a thabhairt do bhaill Oireachtais trasna na dtithe agus na páirtithe a thacaigh leis na h-iarrachtaí chomh maith.”

Connect with Sinn Féin