Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh McHugh cearta an Diaspóra a chosaint níos fearr – Ó Clochartaigh

1 February, 2017


Caithfidh an tAire Joe McHugh géarú ar na maidí agus cosaint níos láidre a thabhairt do chearta an Diaspóra Éireannach, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Agus é arís ag éileamh go ngairmeofaí díospóireacht sa tSeanad leis an Aire, deir urlabhraí Diaspóra Shinn Féin: 

“Tá imní ollmhór ar Ghaeil thar lear maidir leis na h-impleachtaí atá ag Uachtaránacht Trump agus ag an mBreatimeacht ar saol s’acu agus is cosúil gur beag atá le rá ag an Aire don Diaspóra faoin dá ábhar úd. 

“Tá iarrtha agam go n-eagrófaí díospóireacht mar ábhar phráinne chun gur féidir leis an Aire soiléiriú a thabhairt  faoi céard go díreach atá ar bun ag an Rialtas chun tacú le saoránaithe Éireannacha sa Bhreatain agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá nach bhfuil ró-chinnte faoin méid atá amach rompu. Ní raibh aon díospóireacht sa tSeanad againn faoin Diaspóra ó ceapadh an tAire McHugh in ainneoin go bhfuil sé sin iarrtha agam riar-mhaith uaireanta agus níl sé sin sách maith. 

“Tá éiginnteacht an 50,000 Éireannach nach bhfuil dindiúrí cearta acu sna Stáit Aontaithe agus na h-impleachtaí níos leithne atá le cinntí polasaí atá dhá ghlacadh ag an Uachtarán Trump a mbeidh tionchar acu ar an 50 milliún duine de bhunú na hÉireann a chónaíonn ansin fíor-thábhachtach. 

“Is cosúil nach bhfuil plean ná straitéis ar bith ann chun dul i ngleic leis na dúshláin seo. Tá cearta na mban, an pobal LADT, an tsaoirse chreidimh, cearta soisialta agus cultúrtha, an lucht gnó agus dreamanna eile i mbaol go mór go gcuirfear faoi chois, nó go n-athrófar go dramatúil iad agus caithfidh muid fios a bheith againn cé na tacaíochtaí agus comhairle atá dhá chur ar fáil ag an Rialtas do na hÉireannaigh seo sna Stáit. 

“Tá éiginnteacht ollmhór ag baint leis an mBreatimeacht freisin agus tá sé riachtanach go dtabharfadh an tAire léargas dúinn ar cé na comhráití atá ar bun leis an AE agus le Rialtas na Breataine maidir le hÉireannaigh sa Bhreatain, chun cinntiú go mbeidh cosaint acu faoi aon tsocraithe nua a bheidh ann.  Má tá saoránaithe Éireannacha ag iarraidh filleadh abhaile ní bhfoláir don Rialtas plean a bheith acu chun cuidiú leo agus chun na constaicí éagsúla atá rompu faoi láthair a shárú. 

“Is é an ról atá ag an Aire ná chun seasamh a ghlacadh ar son cearta saoránaigh na  hÉireann agus caithfidh muid fios a bheith againn cén plean atá ag an Aire McHugh chun cinntiú go mbeidh seo amhlaidh agus i ndáiríre píre ní mhór dó luí isteach ar an obair sin i bhfad níos fearr ná mar atá faoi láthair.”

Connect with Sinn Féin