Sinn Féin - On Your Side

Scandal of 12,454 cancelled surgeries in the West – Senator Trevor Ó Clochartaigh

2 February, 2017


Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling on the Minister for Health to explain why far more surgeries are being cancelled in hospitals in the West than any of our other hospitals across the country.

Speaking in foot of figures released to Sinn Féin Health spokesperson Louise O’Reilly this morning, the Galway West-South Mayo Senator says:

‘The latest figures of cancellations of 12,454 surgeries in Galway, Mayo, Sligo & Roscommon in 2016 are absolutely scandalous.

‘A response to questions raised by Sinn Féin Health Spokesperson Louise O’Reilly TD has shown that in January 2017, nearly 93 elective surgeries a day were cancelled across 38 hospitals nationally.

 ‘University Hospital Galway is top of the charts once again for all the wrong reasons. Having a rate of 6194 cancellations it is 3614 ahead of the second worse offender which is St. James.

Mayo General Hospital comes in third on the list of worst offenders with 2511 cancellations. Sligo Regional Hospital have nothing to be proud of either with 1958 cancellations, Portiuncula in Ballinasloe have 976 and Roscommon are the best of a bad bunch at 815.

‘The total of 12.454 cancellations in the hospitals in the West is appalling, particularly as these hospitals are all working together under the umbrella of the SAOLTA hospital group, which the government trumpeted as a new model of best practice to be rolled out nationwide. These figures certainly question the prudence of going down that route.

‘Currently we have 95% to 100% occupancy in our acute hospitals week in, week out. They cannot deal with any extreme demand. The only way then for hospitals to deal with this is by cancelling elective procedures.

‘The massive regional disparity highlighted once more by these new figures would point to a huge lack of resources in our hospital system in the West, one that must be addressed as a matter of urgency’.

Scannall de 12,454 obráid curtha ar ceal san Iarthar – Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

 Tá an Seanadóir  Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar an Aire Sláinte míniú a thabhairt cén fáth an bhfuil i bhfad níos mó obráídí dhá chur ar ceal san Iarthar ná in ospidéil eile ar fud na tíre.

 Ag labhairt dó i ndiaidh d’urlabhraí Shláinte Shinn Féin Louise O’Reilly TD figiúir nua atá faighte aici a fhoilsiú, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo theas:

‘Tá na figiúir de 12,454 obráíd atá curtha ar cheal i nGaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin & Sligeach I 2016 scannallach amach is amach.

 ‘Léirítear i bhfreagraí ar cheisteanna a chur urlabhraí shláinte Shinn Féin Louise O’Reilly TD gur cuireadh nach mór 93 obráid ar ceal gach lá i mí Eanáír 2017 i 38 ospidéal ar fud na tíre

 ‘Faraor, tá Ospidéal na hOllscoile Gaillimh ar bharr na gcairteanna arís eile ar na cúiseanna míchearta ar fad. Le ráta de 6194 obráid curtha ar ceal tá sé 3614 chun cinn ar an dara ospidéal is measa sa tír, ospidéal San Séamus.

 ‘Tá Ospidéal Ghinearalta Mhaigh Eo sa triú áit ar an liosta de na ciontóirí is measa le 2511 obráid curtha ar ceal. Níl aon údar gaisce ag Ospidéal Réigiunach Shligigh ach an oiread le 1958 obráid ar ceal.  Cuireadh 976 obráíd ar ceal in Ospidéal Portiuncula i mBéal Átha na Slua agus tá Ros Comáin ar an ospidéil is fearr as an chuid san Iarthar le 815 obráid ar ceal


‘Tá an mór-iomlán de 12,454 obráíd ar ceal sna h-ospidéal san Iarthar náíreach ar fad, go h-áirithe os rud é go dtagann siad ar fad faoi scáth grúpa ospidéil SAOLTA, a raibh an Rialtas ag maíomh as mar an eiseamláir deá-chleachtais gur chóir a chur i bhfeidhm ar fud na tíre. Is cinnte go n-ardaíonn na figiúir seo ceisteanna maidir le cé chomh ciallmhar is atá an cur chuige seo.

‘I láthair na h-uaire tá idir 95% go 100% úsáid dhá bhaint as leapacha sna h-ospidéil géarchúraim go naisiunta, seachtain i ndiaidh seachtain. Níl aon scóp acu chun deileáíl le brú ar bith breise. An t-aon rogha atá fágtha ag na h-ospidéil ná obráidí roghnacha a chur ar ceal.

‘Léiríonn an mhíchothromas ollmhór réigiúnach atá sna figiúir seo arís eile áfach, an ganntann damanta atá ins an gcóras ospidéil san Iarthar, ganntann go gcaithfear aghaidh a thabhairt air mar ábhar phráinne’.

Connect with Sinn Féin