Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Rialtas gníomhú ar an bpointe boise chun stad a chur le meath na Gaeilge – Mac Ádhaimh

6 April, 2017 - by Gerry Adams


Tá ráite ag Uachtarán Shinn Féin Gearóid Mac Ádhaimh go gcaithfidh an Rialtas gníomhú ar an bpointe boise chun stad a chur le meath líon na gcainteoirí Gaeilge.

Dúirt an Teachta Mac Ádhaimh an méid seo tar éis fhoilsiú fhigiúirí Dhaonáireamh 2016 a léiríonn gur tháinig laghdú 4.4% ó 2011 ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais.

Ag labhairt dó i dTeach Laighean inniu, dúirt An Teachta Mac Ádhaimh:

“Tá laghdú suntasach tagtha ar líon na ndaoine a labhraíonn an Ghaeilge ar bhonn laethúil lasmuigh den chóras oideachais. Cuireann sé an-imní orm fosta go léiríonn na figiúirí on Daonáireamh titim de 11% ar líon na gcainteoirí laethúla sna Gaeltachtaí.

“Léiríonn na figiúirí gur teip iomlán atá i bpolasaí an Rialtais

“Chlis ar an Rialtas Acht na dTeangacha Oifigiúla a fhoilsiú go tráthúil  in aineoinn an iliomad gealltanas ón Taoiseach go ndéanfaí amhlaidh. Anuas ar seo diúltaíonn sé  dul i ngleic le Buanchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán.

“Foilsíodh An Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge i 2010 a d’fhéach le líon na gcainteoirí a mhéadú ó 1.66 mhilliún mar a bhí go 2 mhilliún agus líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla ó 83,000 go 250,000.

“Le heaspa spriocanna, maoirseacht ar an tuairisc, breathnóireacht ar a dhul chun cinn nó feitheoireacht ar a chur i bhfeidhm ní nach ionadh gur cliseadh amach is amach é.

“Ní cuidiú é gur baineadh go géar ó fhorais Ghaeilge – ó 2008 go 2014 tháinig laghdú 89% ar bhuiséad na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán agus baineadh níos mó de arís i mbliana.

“Tugadh foláirimh i dtuairiscí éagsúla nach bhfuil ach an 10 mbliana fágtha ag an Ghaeilge mar theanga phobail sna Gaeltachtaí.

“Rinne an Coimisinéar Teanga Rónan Ó Domhnaill  cáineadh géar ar an teip chun scéimeanna teanga a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm

“Is léir anois go gcaithfidh an Rialtas féin dul i mbun gnímh go tapa chun stad a chur le meath na Gaeilge.” 

Connect with Sinn Féin