Sinn Féin - On Your Side

Teip tubaisteach ar pholasaí Gaeilge an rialtais – Tóibín

6 April, 2017


Tá ráite ag an Teachta Peadar Tóibín atá mar Chathaoirleach ar an gCoiste Oireachtas Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil polasaí an rialtais i dtaobh na Gaeilge i bpraiseach. Tá titim ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla laistigh agus taobh amuigh den Ghaeltacht de réir fhigiúirí an daonáirimh a foilsíodh inniu. Is é seo an chéad titim ar líon na gcainteoirí Gaeilge ó 1946.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Níor tharla sé seo trí thimpiste. Tharla sé de bharr an neamhaird iomlán a dhéanann an rialtas den Ghaeilge. Tá cuid de na staitisticí duairc ar fad. Níl nach mór trian de dhaoine aois 17 agus a 18 (40,626) in ann Gaeilge a labhairt.

“Tá 25% de thuismitheoirí ag éileamh oideachas dá bpáistí trí mheán na Gaeilge, ach níl ach 5% dár scoileanna ina Gaelscoileanna. Níl an dara rogha ag daoine ach Béarla a úsáid agus iad ag plé leis an státchóras.

“Baineadh an t-uafás airgid den earnáil Gaeilge. Baineadh 89% de chiste caipitil na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ón bhliain 2008 – 2014 agus bhí breis ciorruithe ann i mbliana.

“Tá Aire don Ghaeilge againn nach bhfuil sásta glacadh le ceisteanna anseo trí Ghaeilge. Trí mhí ó shin ní raibh a fhios ag an Aire Stáit le cúram na Gaeilge cé mhéad cainteoirí Gaeilge a bhí ann sa stát, nó an raibh ag éirí le spriocanna an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

“Is léir dúinn anois go bhfuil líon na gcainteoirí Gaeilge ag laghdú in ionad a mhalairt – tá titim 4.4% ar chainteoirí na Gaeilge a úsáideann go laethúil taobh amuigh den chóras oideachas. Cúis imní eile ná an titim 11% ar chainteoirí laethúla na Gaeilge sna Gaeltachtaí.

“Caithin a rachaidh an rialtas i ngleic leis an ngéarchéim seo? Is léir go bhfuil an rialtas ag teipeadh ar lucht labhartha na Gaeilge, pobal na Gaeltachta, ár n-oidhreacht, agus ár dtodhchaí mar thír dhá theangach a chosaint faoi mar a bhí beartaithe sa straitéis.” 

Connect with Sinn Féin