Sinn Féin - On Your Side

Fáiltíonn an Comhairleoir Walsh roimh pholasaí Gaeilge do Bhéal Feirste

21 April, 2017 - by Séanna Walsh


Fáiltíonn an Comhairleoir Séanna Walsh roimh an scéala go seolfaidh Comhairle Cathrach Bhéal Feirste comhairliúchan i leith dréacht-pholasaí teanga; polasaí a bheidh ag díriú go príomha ar chúrsaí Gaeilge.

Dúirt an comhairleoir Breathnach,

“Is céim chun tosaigh seoladh an pholasaí teanga le ról na Gaeilge inár tsochaí a aithint.

“Is cuid lárnach í den straitéis comhionnanais atá curtha i bhfeidhm ag Sinn Féin sa chomhairle.

“Má ghlactar leis an pholasaí seo, chífear Gaeilge á úsáid i leith cúrsaí turasóireachta agus cultúir, le linn imeachtaí de chuid na Comhairle, in áiseanna ar leis an Chomhairle iad agus sa tseomra comhairle féin.

“Úsáidfear Gaeilge ar shuíomh idirlín na comhairle agus i bpreasráitis, agus ceapfar oifigeach Gaeilge leis na moltaí seo a chur i gcrích.

“Díreoidh an polasaí, fosta, ar an Ultais, ar an teanga chomharthaíochta agus ar mhionteangacha eile.

“Is le gach duine an Ghaeilge agus ní dhéanann sí bagairt do dhuine ar bith. Mholfainn do gach grúpa agus do gach duine a bhfuil suim acu i dteangacha, páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo.”

Connect with Sinn Féin