Sinn Féin - On Your Side

DUP ag cur in éadan an chomhionannais go fóill féin – Séanna Breathnach

3 May, 2017 - by Séanna Walsh


Tá ráite ag an Chomhairleoir Séanna Breathnach go léiríonn an iarracht a rinne an DUP - le bac a chur ar oifigeach Gaeilge a cheapadh i gComhairle Cathrach Bhéal Feirste - an drochmheas leanúnach atá acu i leith cúrsaí comhionannais.

Dúirt an Comhairleoir Breathnach,

“Cuirim fáilte roimhe gur vótáil Comhairle Cathrach Bhéal Féirste i bhfabhar dréacht-pholasaí teanga le Gaeilge a chur chun cinn sa chathair.

“Is ábhar misnigh é gur thacaigh na páirtithe forásacha leis an mholadh.

“Mar sin féin, an iarracht a rinne an DUP le bac a chur ar an mholadh cheannródaíoch seo, chomh maith lena seasamh ar ábhair eile ag an chruinniú anocht, léiríonn sé seo go bhfuil an DUP go fóill ag cur in éadan comhionannais agus agus in éadan rud ar bith Éireannach.

“Ó bhí an toghchán deireanach ann, agus ó dhiúltaigh an pobal a sotal is a ndrochmheas i leith na Gaeilge agus na féiniúlachta Gaelaigh, is rí-léir nach bhfuil aon cheacht foghlamtha ag an DUP."

Connect with Sinn Féin