Sinn Féin - On Your Side

Ní mór maoiniú cuí a infheistiú sa Ghaeilge – Ó Donnghaile

19 May, 2017 - by Niall Ó Donnghaile


Tá ráite ag Niall Ó Donnghaile go gcaithfear plé go cothrom agus go forásach leis an Ghaeilge agus leis na heagrais a chuireann chun cinn í. 

Reáchtáil ionadaithe ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus ó Chultúrlann Uí Chanáin agóid inniu taobh d'oifigí Fhorais na Gaeilge.

Ag labhairt dó ar an chomhairliúchán i leith maoinithe don dá chultúrlann ó thuaidh agus do scéim nua le haghaidh ionad Gaeilge, dúirt Ó Donnghaile:

“Glacaim leis gur fiú scéim a fhiosrú le go bhforbrófar ionaid Ghaeilge ar fud na tíre. Tá muid uilig i bhfách leis an Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

“Ní fhágann sé sin go mba chóir gearradh siar ar an mhaoiniú a chuirtear ar fáil do Chultúrlann Mc Adam Ó Fiaich agus do Chultúrlann Uí Chanáin. 

“Le fírinne, níl an maoiniú cuí á infheistiú faoi láthair i bhForas na Gaeilge. Tá dualgas nach beag ar na ranna agus ar na rialtais freastal ar bhuiséad an Fhorais go cothrom agus go forásach.

"Tá athas orm gur tháinig comhaltaí boird, comhaltaí a cheap Sinn Féin san áireamh, gur tháinig siad amach le labhairt le daoine agus le tacaíocht a léiriú don obair a dhéanann siad.

“Má tá muid leis an teanga a fhorbairt go straitéiseach agus go fadtéarmach, caithfidh muid amharc ar cheist na n-ionad Gaeilge go hiomlánaíoch. Ní mór airgeadas cuí a chur ar fáil.”

Connect with Sinn Féin