Sinn Féin - On Your Side

Ó Muilleoir ag iarraidh soláthar seirbhísí Gaeilge

11 August, 2017 - by Máirtín Ó Muilleoir


Ag tabhairt cuairte ar an Eisteddfod in Ynys Mon ag cuireadh an Eisteddfod féin agus Aire Airgeadais na Breataine Bige Mark Drakeford, chuir an Comhalta Tionóil de chuid Shinn Féin Máirtín Ó Muilleoir in iúl don Stát-Rúnaí Breatanach James Brokenshire go raibh sé thar am aige seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí sna ranna atá faoi smacht Rialtas na Breataine. 

“Tá smacht go fóill ag Rialtas na Breataine ar na hoifigí cánach, an áisíneacht teoirainneacha, an oifig pas agus OTÉ féin chomh maith leis an ioliomad roinn eile. 

“11 bliain i ndiaidh síniú Chomhaontú Naomh Aindriú a gheall Acht Teanga, níl seirbhís Gaeilge ar fáil in aon cheann de na ranna seo. 

“Ní féidir glacadh leis a thuilleadh go bhfuil aon pholasaí amháin ar an Ghaeilge ag Rialtas na Breataine agus ag an DUP. 

“Tá sé thar am seirbhís Ghaeilge a sholáthar san OTÉ agus sna háisíneachtaí eile atá ag feidhmniú anseo - mar a dhéantar sa Bhreatain Bheag. 

“Leoga sa Bhreatain Bheag tá gach seirbhís ó Rialtas na Breataine dátheangach, cad chuige mar sin a bhfhuil cosc ar an Ghaeilge sna seirbhísí céanna sa Tuaisceart?” 

Le linn a chuairte ar an Eisteddfod, bhuail Ó Muilleoir le hAire Airgeadais na Breataine Bige Mark Drakeford agus le Coimisinéar Teanga an tíre Meri Huws.

Connect with Sinn Féin