Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin ag dul i gcomhairle le muintir na Gaeltachta

10 September, 2017


Tá feisirí Shinn Féin, An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh agus An Teachta Peadar Tóibín ag dul ar camchuairt ar na ceantair Ghaeltachta sna seachtainí amach romhainn.

Tá siad ag iarraidh cloisteáil ó phobal na Gaeltachta céard iad na chéad chéimeanna eile atá le tógáil i gcomhthéacs fhaillí an Stáit i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta araon. 

Cuirfear tús leis an chamchuairt seo i nGaoth Dobhair Dé Máirt seo chugainn in éineacht leis an Teachta Pearse Doherty.

Ag labhairt dó roimh an chéad chruinniú den tsraith an tseachtain seo chugainn, chuir An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh síos ar phríomhspriocanna atá ag Sinn Féin maidir leis an chamchuairt:

“Beimid ag casadh le gníomhaithe pobail agus teanga chun polasaí Shinn Féin i leith na Gaeltachta a leasú agus a athnuachan. Ba mhaith linn fosta, polasaí Gaeltachta leasaithe, méadaithe i leith na Gaeltachta a sheoladh ag ócáid le linn Oireachtas na Samhna.

“Tá a fhios againn uilig céard iad na constaicí agus na deacrachtaí atá roimh an nGaeltacht faoi láthair. Anois tá plean a eascraíonn ón phobal féin ag teastáil chun dul i ngleic leo. 

“Caithfidh na pobail féin  a bheith mar bhunús le haon pholasaí a fhéachann leis an Ghaeltacht a fhorbairt agus a chaomhnú. 

“Is fearr i bhfad lámh dhíreach a bheith ag an phobal i ndréachtú aon pholasaí a bhfuil a thodhchaí féin mar phobal ag brath chomh mór sin air. 

“Ó fuarthas réidh leis na toghcháin do Bhord Údaráis na Gaeltachta is lú arís an tionchar atá ag pobal na Gaeltachta ar na heagrais a dhéanann cinntí ar a shon. 

“Caithfimid teacht ar bhealach chun brú polaitiúil a chur ar an rialtas gníomhú ar son leas mhuintir na Gaeltachta.

“Féachaimid air seo mar céim chun tosaigh eile sa phróiseas teagmhála rialta idir Sinn Féin agus na pobail Ghaeltachta. 

“Is léir nach bhfuil mórán muiníne ag muintir na Gaeltachta as gealltanais agus pleananna an Rialtais chun cúrsaí a chur ina gceart ó thaobh fostaíochta, dídhaonrú agus easpa seirbhíse. 

“Tá Sinn Féin ag dul i gcomhairle leis an phobal chun teacht ar phlean gnímh a mbeidh ceannasaíocht, iontaobh agus ról lárnach ag an bpobal féin inti”.

Críoch

Connect with Sinn Féin