Sinn Féin - On Your Side

Social Housing Record of Galway & Mayo Councils Abysmal – Senator Trevor Ó Clochartaigh

22 November, 2017


Sinn Féin Senator for Galway West-South Mayo Trevor Ó Clochartaigh has expressed his concern that despite having land serviced & ready, with the capacity for 2,000 social housing units, a new report states that Galway City and County councils haven’t built a single housing unit since the beginning of 2016.

Senator Ó Clochartaigh said:

“We are in the midst of a massive housing crisis, with thousands on social housing waiting lists and hundreds homeless in Galway city and county.

"Meanwhile, a new report from housing policy analyst and architect Mel Reynolds indicates that local authorities across the country are sitting on serviced land banks, with only 3% of the 1200 hectares they own being utilised for social housing.

“He says thirteen local authorities have not directly built any new homes since the beginning of 2016. These include Galway City & County Councils. Mayo County Council is not far behind, with only one house being built in that period.

“Mr. Reynolds has accused the State of being the ‘single biggest land hoarder in Ireland’. The Government cannot wash their hands of their responsibility for this lack of action.

"They need to make monies and adequate staffing available to the councils in a timely and efficient manner and also speed up the approvals process. Instead of reports and allocations on  paper, we need action to see real houses built, to house real families, really quickly.

“I also commend Galway Traveller Movement who have launched the Galway Traveller Community Accommodation Campaign. Their conference this week highlighted the disgraceful conditions so many Traveller families find themselves in and the complete failure of the Local Authorities in delivering on the targets they set themselves in their Traveller Accommodation plans.

“Much of the blame must lie with the majority of local politicians, particularly Fianna Fáil & Fine Gael, who do not have the political will to deliver on these plans.

"They make a mockery of the Government announcement in relation to recognising Traveller Ethnicity on the 1st of March this year, returning funding allocations consistently, whilst failing miserably to deliver on the fundamentals of adequate, culturally appropriate accommodation solutions”.

ENDS//

Cáil Údaráis Áitiúla na Gaillimhe & Maigh Eo ar Thithíocht Sóisialta Náireach – Ó Clochartaigh

Deir tuairisc nua-fhoilsithe nach bhfuil oiread is aonad amháin tithíocht sóisialta tógtha ag Comhairlí Chontae agus Cathrach na Gaillimhe eatarthu ó thús 2016, in ainneoin stráicí talún a bheith faoi úinéireacht acu, atá ullamh agus seirbhísithe, le spás iontu do suas le 2,000 aonad thithíocht sóisialta, is muid i lár géarchéim ollmhór tithíochta. 

Agus é ag cáineadh an dá údarás áitiúil go géar de bharr an easpa tógála, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh:

“Tá muid i lár géarchéim ollmhór tithíochta, leis na mílte daoine ar liostaí feitheamh tithíocht sóisialta, na céadta gan dídean i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe. Ina ainneoin sin, deir tuairisc nua ón ailtire agus anailísí polasaí tithíochta, Mel Reynolds, go bhfuil údaráis áitiúla ar fud na tíre atá suite ar stráicí talún seirbhísithe agus gan ach 3% den 1200 heicteár atá ina seilbh acu dhá úsáid do thithíocht sóisialta.

“Deir sé go bhfuil trí cinn déag d’údaráis áitiúla nár thóg teach nua ar bith iad féin ó thus 2016. Áirítear anseo comhairlí chontae agus cathrach na Gaillimhe. Níl Comhairle Chontae Mhaigh Eo mórán níos fearr, mar nár thóg siadsan ach teach amháin san tréimhse céanna. 

“Tá sé curtha i leith an Stát ag an Uasal Reynolds gurb iadsan na ‘cnuasaitheoirí talún is measa in Éirinn’. Is scannal millteanach é sin agus ní féidir leis an Rialtas éalú ón fhreagracht  atá orthu féin sa réimse seo, ná an t-easpa gníomhaíochta atá san earnáil. Caithfidh siad an maoiniú cuí agus acmhainní foirne go leor a cheadú do na comhairlí go tapa agus go h-éifeachtach, maraon leis an phróiseas riaracháin a bhrostú.  In áit a bheith ag foilsiú tuarascálacha agus ag cur alluntais ar fáil ar pháipéar, tá gníomhaíocht uainn chun tithe ceart a thógáil, do theaghlaigh cearta, an-sciopaí.   

“Molaim go mór chomh maith Gluaiseacht Lucht Siúil na Gaillimhe, a sheol feachtas nua Cóiríocht Pobail Lucht Siúil na Gaillimhe le déanaí. Léirigh an chomhdháil a d’eagraigh siad an tseachtain seo na coinníollacha uafásacha a bhfuil go leor teaghlaigh den lucht siúil ag maireachtáil iontu agus teip iomlán na hÚdaráis Áitiúla beart a dhéanamh de réir briathar, i dtaca leis na spriocanna a leagadar amach dóibh féin ina gcuid Pleananna Cóiríochta don Lucht Siúil. 

“Caithfear go leor den mhilleán a leagan ag tairsí móramh de na polaiteoirí áitiúla, Fianna Fáil & Fine Gael ach go h-áirithe, nach bhfuil an toil polaitiúil acu chun na pleananna seo a chuir i gcrích. Déanann seo ceap magaidh don bhfógra Rialtais a tugadh ar an 1ú Márta i mbliana maidir le Aitheantas Eitneach a thabhairt don Lucht Siúil agus allúntais airgeadais a bheith dhá sheoladh ar ais ag na comhairlí mar nár caitheadh iad ar bhreis cóiríocht, oiriúnach don chultúr, do theaghlaigh den Lucht Siúil”.

CRÍOCH//

cleardot.gif


Connect with Sinn Féin