Sinn Féin - On Your Side

Níl RTÉ ag freastal ar an teanga náisiúnta ná ar an lucht féachana náisiúnta

4 April, 2019 - by Niall Ó Donnghaile


Tá sé ráite ag an Seanadóir Niall Ó Donnghaile go gcaithfidh RTÉ a chuid iarrachtaí a ghéarú ó thaobh ábhar Gaeilge de.

Bhí an Seanadóir ag caint i ndiaidh gur mhaígh An Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill ina thuarascáil bhliantúil nach féidir ach 1% de chláir RTÉ a rangú ina gclár Gaeilge.

Dúirt Seanadóir Ó Donnghaile:

“Mar ‘chraoltóir náisiúnta’ tá dualgais ag RTÉ don lucht féachana agus don reachtaíocht. Is ríléir ó thuarascáil an Choimisinéara nach bhfuil an soláthar reatha sásúil, ná baol air.

“Is scannalach an scéal nach raibh ann ach 123 uair d’ábhar Gaeilge ar sheirbhísí teilifíse RTÉ sa bhliain 2017; déantar comparáid idir sin agus 18,657 uair d’ábhar a cuireadh ar fáil i mBéarla.

“Is follasach anois go bhfuil plean de dhíth ó RTÉ chun líon na n-uaireanta craoltóireachta Gaeilge a mhéadú agus chun freastal ar a thuilleadh seánraí ina n-úsáidfear an Ghaeilge feasta. 

“Ní mór do RTÉ a chuid iarrachtaí a ghéarú le beart dearfach a dhéanamh ar son na Gaeilge mar mheán sa chraoltóireacht náisiúnta.”

Connect with Sinn Féin