Sinn Féin - On Your Side

Fáilte roimh thacaíocht do Chomisinéar Teanga

15 May, 2019 - by Máirtín Ó Muilleoir


Tá sé ráite ag an Comhalta Tionóil Reachtúil Máirtín Ó Muilleoir go leanfaidh Sinn Féin leis an tacaíocht a thabhairt don fheachtas ar son Acht Gaeilge; acht ina gcuimseofar cearta agus cosaintí do chainteoirí Gaeilge sa tuaisceart.

Labhair an Feisire Parlaiminte do Dheisceart Bhéal Feirste i ndiaidh gur shínigh 11 Coimisinéir idirnáisiúnta Teanga – ó Cheanada, ón Spáinn, ón Bhreatain Bheag, ón Chosaiv, ón Bheilg agus an Coimisinéir Teanga sa deisceart san áireamh – i ndiaidh gur shínigh siad litir a mholann gur chóir Oifig Coimisinéara Teanga a bhunú ó thuaidh. 

“Tá sé ríthábhachtach go mbunófar oifig Coimisinéara Teanga le go ndéanfar cearta teanga a chosaint agus úsáid na Gaeilge a éascú sa tuaisceart,” a dúirt Máirtín Ó Muilleoir.

“Tá na cearta teanga céanna tuillte ag cainteoirí Gaeilge is atá ag saoránaigh eile a chaitheann a saol trí mheán an Bhéarla.

“Ní mór go mbeidh cearta teanga Gaeilge agus cosaintí dlíthiúla ann ó thuaidh, go díreach mar atá in áiteanna eile ar fud na n-oileán seo.

“Tá dualgais ar Rialtas na Breataine an Ghaeilge a chur chun cinn sa tuaisceart de réir Chomhaontú Aoine an Chéasta, Chomhaontú Chill Rímhinn agus faoi choimirce na Cairte Eorpaí um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

“Leanfaidh Sinn Féin leis an tacaíocht a thabhairt don fheachtas ar son Acht Gaeilge; acht ina gcuimseofar cearta agus cosaintí do chainteoirí Gaeilge sa tuaisceart, go díreach mar atá in áiteanna eile ar fud na n-oileán seo.”

Connect with Sinn Féin