Sinn Féin - On Your Side

Dearca an HSE i leith fógraí Ghaeilge "scannallach agus cúngaigeanta" - Aengus Ó Snodaigh TD

22 July, 2020 - by Aengus Ó Snodaigh TD


Ag trácht ar freagra a fuair sé le déanaí ón FSS dúirt úrlabhraí Ghaeilge agus Gaeltachta Shinn Féin Aengus Ó Snodaigh TD go raibh an dearca ag an seirbhís Stáit "scannallach agus cúngaigeanta" agus gur "cac asal" atá san meid a dúirt an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) mar leithscéal nár dheineadar fograíocht as Gaeilge ar na meáin, go raibh an Ghaeilge nios fadálach agus níos costasach dá réír.

Dúirt an Teachta Ó Snodaigh;

"Ní fíor sin, agus fiú má thá, ní leithscéal é chun satailt ar chearta Geailgeoirí."

Lean sé ag rá gur "léir ón freagra a chuireadh chugam tar éis dom ceist a chuir ar an Aire Sláinte faoi an caiteachas srl ar fógraí an FSS le linn agus faoi an cruachás COVID-19, gur athsmaoineamh i gcónaí í ár dTeanga Náisiúnta. In aineoinn go ndéir an FSS gur chloí said le forálacha an Acht na dTeangacha Oifigiúla, is léir ón freagra agus an meoin atá léírithe san bhfreagra, gur cuma sa tsoic leis an Stáitchóras stádas an Teanga Náisiúnta.

As an 624 tvuits a d’eisigh said, ní raibh ach 25 as Gaeilge, ar Facebook ní raibh ach dhá ‘posts’ Gaeilge as 106, agus ceann ar bith as Gaeilge den 76 as Béarla ar Instagram. 

"Ag féachaint ar na bfigiúirí sin an ceist soiléir ná cá bhfuil an cothromas ansin? Tá sé i gceist agam scríobh chuig an Coimisnéir Teanga chun an cás seo a ardú leis agus chun tuilleadh ceisteanna a chuir ar na n-Airí úra don Gaeilge agus Gaeltachta agus do chúrsaí Sláinte.

Connect with Sinn Féin