Sinn Féin - On Your Side

Senator Fintan Warfield welcomes Oireachtas Committee plan to examine gender balance and harassment in traditional and contemporary arts

21 October, 2020 - by Fintan Warfield


Speaking after today's meeting of the Oireachtas Committee on Media, Tourism, Arts and Culture, Senator Fintan Warfield has said:

“Today, the Oireachtas Committee on Media, Tourism, Arts and Culture agreed its work programme for 2020 and 2021.

“I welcome the support from Committee members for my proposal to examine the work undertaken to achieve a gender balance in the traditional and contemporary arts, and the need to address issues of discrimination, sexual harassment and bullying in traditional and contemporary arts.

“It is almost five years since 'Waking the Feminists' began a year long, grassroots campaign to advance equality for women in Irish theatre.

“This year, allegations of sexual assault, harassment and coercion in the Irish traditional music scene came to light through the #misefosta movement on social media. I once again commend the women who have come forward to share their stories.

“It is imperative that the Committee hear from those campaigning for change as well as the people, organisations and festivals that are in a position to implement that change.”

Fáilte curtha ag an Seanadóir Warfield roimh phlean oibre an Choiste cothromaíocht  inscine agus ciapadh sna healaíona traidisiúnta agus comhaimseartha a chíoradh

Ag labhairt dó tar éis chruinniú an Chomhchoiste um Na Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht inniu dúirt An Seanadóir Fintan Warfield:

Inniu aontaíodh clár oibre an Chomhchoiste um Na Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht le haghaidh na tréimhse 2020 agus 2021.

Cuirim fáile roimh an tacaíocht a léirigh comhaltaí an Choiste don mholadh uaimse cíoradh a dhéanamh ar a bhfuil ar siúl maidir le cothromaíocht  inscine a bhaint amach sna healaíona traidisiúnta agus comhaimseartha, agus ar líomhaintí maidir le leithcheal, ciapadh gnéis agus tromaíocht san earnáil.

Tá beagnach cúig bliana ann ó cuireadh tús le ‘Waking the Feminists’ le feachtas pobail a mhair bliain iomlán chun cothramaíocht do mhná i ndrámaíocht Éireannach a bhaint amach.

I mbliana tháinig líomhaintí maidir le ciapadh gnéis in earnáil an cheoil thraidisiúnta chun cinn a bhuíoch d’iarrachtaí an fheachtais #MiseFosta. Tréaslaím, in athuair, na mná a tháinig chun tosaigh lena scéal a roinnt.

Tá sé ríthábhachtach go gcloistear sa Chomhchoiste ó na daoine a bhfuil athrú suntasach uathu chomh maith leis na heagraíochtaí, na féilte agus na daoine a bhfuil ar a gcumas an t-athrú sin a fhíorú. 

Connect with Sinn Féin