Sinn Féin - On Your Side

Walsh welcomes bilingual policy adopted by Belfast City Council

7 January, 2021 - by Séanna Walsh


Tá sé ráite ag Comhairleoir Sinn Féin Séanna Breathnach go gcinnteoidh próiseas nua le comharthaíocht dhátheangach a chrochadh agus polasaí forásach.

Dúirt an Comh Breathnach:


“Cinnteoidh próiseas nua le comharthaíocht dhátheangach a chrochadh agus polasaí forásach.


“Cinnteoidh an polasaí nua do chomharthaíocht dhátheangach ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste feiceálacht na Gaeilge sa chathair agus cuirfear Béal Feirste roinnte agus forásach chun cinn.

“Ní bheith ach le duine nó comhairleoir amháin a theacht chun tosaigh leis an iarratas comharthaíocht dhátheangach a chrochadh in airde. Má ghlacann 15% d’thoghthóirí leis an mholadh, glacfar leis sa chomhairle.”

“I ndiaidh chomhairliúcháin fairsing, thug muid an polasaí seo chun tosaigh agus ghlac tromlach na bpáirtithe leis sa Chomhairle.

“Tá áit lárnach ag Béal Feirste san athbheochan agus tá an teangaidh mar chuid de chroílár na cathrach leis an Cheathrún Gaeltachta agus líon na n-aontachtaithe ag foghlaim na teangaidh ag méadú i rith an ama.


Cinnteoidh an polasaí nua forásach seo go leanfar leis an dul chun cinn seo agus go léireofar seo sa chomharthaíochta sráide s’againne.

“Leanfaidh Sinn Féin leis an tacaíocht ghníomhach le hathbheochan na Gaeilge i mBéal Feirste.”

Connect with Sinn Féin