Sinn Féin - On Your Side

Comhionannas do Ghaeilgeoirí ó thuaidh á éileamh ag Bairbre de Brún

2 March, 2006


Tá FPÉ de chuid Shinn Féin, Bairbre de Brún, ag éileamh go mbronnfaidh na cearta céanna ar Ghaeilgeoirí sna sé chontae mar atá acu sa chuid eile den tír.

Rinne Iníon de Brúin tagairtí s'aici agus í ina haoi-chainteoir ag seoladh tuairisc de chuid an ghrúpa Gaeilge POBAL. Is é 'Cur i bhFeidhm na Cairte Eorpaí um Teangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh' teideal na tuairisce.

Tá an seoladh ar siúl san Edge, May's Meadow, Béal Feirste ar 11.00rn.


Ag caint léi inniu, dúirt Iníon de Brúin:

"Ba mhaith liom POBAL a mholadh as an iarracht mhór a dhéanann sé le cinntiú go bhfaighfidh Gaeilgeoirí ó thuaidh na cearta céanna a fhaigheann siad sa chuid eile den tír."

"Ní amháin go gcaithfidh ranna rialtais cur leis na hiarrachtaí a dhéanann POBAL agus eagraíochtaí eile in earnáil an phobail is dheonach, caithfidh na ranna na hiarrachtaí sin a sharú.  Ní hamhlaidh an scéal faoi láthair agus beag an baol air.

"Is é fócas tuairisc POBAL ná cinntiú go gcuirfear an Chairt Eorpach um Teangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh i bhfeidhm go hiomlán ó thaobh na Gaeilge de. Glactar leis go forleathan go dtugann an Chairt deis an Ghaeilge a chur ar chomhchéim le teangacha mar í fríd an AE. Tá rialtas na Breataine ciontach i miolleadóireacht, áfach. Tá cur chuige ina phíosaí aige maidir le cur i bhfeidhm na reachtaíochta.

"Tá íoróin ar leith ag baint le seasamh Rialtas na Breataine mar go bhfuil an teanga níos coitinne sa lá atá inniu ann ná ag am ar bith i stair s'againne.

"Taispeánann an tuairisc a seoladh inniu nár chomhlíon Rialtas na Breataine na coimitmintí a rinne sé le gníomhaíocht riachtanach dhiongbháilte a dhéanadh. Cuireann sé seo go mór leis an chás ar son Acht na Gaeilge ó thuaidh.

"Tá coimitmint ag Sinn Féin le cinnte a dhéanamh go mbeidh stádas chomhionann ag an teanga agus beidh muid ag tabhairt toscaireacht de ghníomhaithe teanga go Pairlimint na hEorpa ar 7 Márta 2006. Buailfidh siad le heagrais neamhrialtais, oifigigh de chuid instiúid na hEorpa, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus foirne grúpaí polaitiúla le cearta
Gaeilge a phlé mar aon le stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre de chuid an AE, Acht na Gaeilge do na Sé Chontae agus chur chun cinn na teanga i gcomhthéacs na Cairte Eorpaí um Teangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

"Tá Sinn Féin ag obair go gníomhach le POBAL agus príomh-ghrúpaí eile Gaeilge nach é le cinnte a dhéanamh go mbeidh an cheist seo ina phríoracht don dá rialtas. D'ardaíomar an cheist arís le déanaí inár dteagmhálacha le grúpaí eile spéise agus leanfaimid leis seo sna míonna amach anseo. Mar Ghaeilgeoir agus mar Bhall Parlaimint na hEorpa déanfaidh mé gach rud is féidir liom le cuidiú a thabhairt." CRÍCH

Nóta:

Ar son rialtas na Breataine, dhaingnigh an Oifig Gnóthaí Eachtra agus Comhlathais an Chairt Eorpach um Teangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh ar 1 Iúil 2001.


Connect with Sinn Féin