Sinn Féin - On Your Side

Iarrann De Brún seirbhís iarnróid uile-Éireannach d'ardcháilíocht

18 January, 2007


Dhiúltaigh Bairbre de Brún FPE glacadh le saoradh iarnróid mar a bhí molta i dtuairisc atá faoi chaibidil i bParlaimint na hEorpa. Inniú 18 Eanáir caithfidh FPE vóta ar an 3ú Pacáiste Iarnróid, mar a thugtar air, a bhfuil codanna dearfacha ann, ach tá codanna eile ann atá ina bhfíorbhagairt do sheirbhísí iarnróid agus d'oibrithe agus do thomhaltóirí agus "mar thoradh orthu beidh níos lú seirbhísí do thomhaltóirí nó níos mó airgid poiblí caite chun leibhéal na seirbhísí atá ann cheana féin a choinneáil."

Dúirt an Iníon de Brún:

"Is moladh pragmatach dearfach é Tuarascáil Savary ar Dheimhniú Foirne Traenach chun deimhniú foirne traenach a fheabhsú a chuirfidh le sábháilteacht iarnróid agus le sábháilteacht paisinéirí agus foirne.

"Molann Tuairisc Jarzembowski ar Shaoradh Iompar Paisinéirí Iarnróid, áfach, comórtas 'rochtana oscailte' d'iompar paisinéirí iarnróid idirnáisiúnta ó 2010 agus, níos imníche arís, d'iompar paisinéirí iarnróid náisiúnta ó 2017.

"Tá géarghá ann chun tuilleadh infheistíochta poiblí i bhforbairt seirbhís
iarnróid uile-Éireannach. I 1922 thrasnaigh 20 iarnród ar a laghad an
teorainn. Sa lá atá inniu ann níl ann ach aon nasc iarnróid trasteorann
amháin ó Bhaile Átha Cliath go Béal Feirste. Tá gá le straitéis
uile-Éireannach agus infheistíocht shuntasach poiblí chun an treocht seo a
chúlú.

"Ní bhainfidh paisinéirí tairbhe as saoradh seirbhísí paisinéirí iarnróid. Le comórtas rochtana oscailte ní bheidh ann sa deireadh ach roghnú buntáisteach, ag fágáil soláthróirí líonra le dul in iomaíocht le soláthróirí aonbhealach a oibríonn ar bhealaí brábúsacha. Beidh ar sholáthróirí líonra níos lú seirbhísí do thomhaltóirí a chur ar fáil, nó beidh gá le tuilleadh airgead poiblí chun leibhéal seirbhísí atá ann cheana a choinneáil, airgead ar chóir a úsáid chun seirbhísí iarnróid nua-aimseartha de dhea-cháilíocht a fhorbairt.

"Cuirfidh comórtas rochtana oscailte seirbhísí tomhaltóirí i gcontúirt maidir le heolas clár ama, díol ticéad agus naisc. Mar thoradh ar shaoradh caillfear poist, beidh seirbhís níos boichte ann agus rachaidh coinníollacha oibre san earnáil in olcas.

"Is é an idé=eolaíocht a spreag an moladh seo agus laghdóidh sé an fhéidearthacht d'Éirinn chun seirbhís iarnróid uile-Éireannach d'ardcháilíocht a fhorbairt.

"D'éascaigh mé toscaireacht ardchumhachta ar an Bhruiséil le bualadh leis an
Choimisiún Eorpach faoin ghéarghá le forbairt bonneagair sa réigiún, iompar
iarnróid san áireamh.  D'iarrfainn ar rialtas na hÉireann agus ar
institiúidí AE dianmhachnamh a dhéanamh ar riachtanais an cheantair siar ó
thuaidh agus ceantair eile nach iad agus cúlú siar ó bhealach an
príobháidithe mar atá molta i dtuarascáil Jarzembowski.

Deireadh

Nótaí d'eagarthóirí:
Ceadaíonn comórtas bunaithe ar  'rochtain oscailte' comhlacht iarnróid ar bith bealach ar bith a reáchtáil de réir mar is mian leis. Ní gá aird a thabhairt ar rialacha maidir le cáilíocht seirbhísí.


Go ginearálta bronnann córas 'comórtas rialaithe' cearta eisiacha ar chomhlacht amháin as feidhmiú leis féin ar bhonneagar ar leith i ndiaidh próiseas tairisceana. Is féidir critéir cáilíocht seirbhíse a fhorchuireadh.

Connect with Sinn Féin