Sinn Féin - On Your Side

Óráid Mac Adaim i ngaeilge sa tionól i gcuideachta leis an DUP

26 March, 2007


Ba mhaith liom tosú le fáilte mór a thabhairt don mhéid atá ráite ag Ian Paisley inniu.

Cé nach bhfuil muid sásta nach mbeidh na hInstitiúidí Comhaontú a' Chéasta ar ais in áit inniu, creidim go bhfuil an comhaontú seo inniu, idir Sinn Féin agus an DUP, mar aon leis an choimitmint gan coinnialacha cugcha ag Feidhmeannas an DUP inniu. Tá sé raite acú go mbeidh na hinstitiúidí polaitiúla ar ais ar an tsaol ar 8ú Bealtaine, agus cuireann seo scéala chuig an domhan gurb é seo tús ré úr do pholaitíochta ar an oileán seo.

Táispeannann na plécainteanna seo agus an comhaontú idir ár dá pháirtí na féidireachtaí de cad is féidir linn déanamh amach anseo.

Chuaigh Sinn Féin isteach sna cainteanna seo le chur chuige déarfach is straitéiseach, neartaithe ag an sainrordú méandaithe a fuair muid ar an mallaibh. Ba mhaith liom búochas a ghabháil le gach duine a thugann tacaíocht dár bpáirtí.

Tá muid fíor buíoch daoibh.

Bhí muid meabhrach ar fad in sna tograí atá glactha againn le tamall anuas leis an ghá chun an ghó a dhéannamh do mhuintir na hÉireann. Mar sin, sna cainteanna a bhí again, d'éist muid go cúramach leis na moltaí curtha chun tosaigh ag Ian Paisley agus a chomrádaithe.

Tá scrios déanta ag na caidrimh idir pobal na hoileáin seo le céadta anuas, le himreas, le coimhlint, le gortú agus le tragóid.

'Sí an stair bhrónach atá againne -- buí agus glas. Ach tá tús nua ann anois le cuidiú Dé. S' é an príomh chuspóir atá ag Sinn Féin ná caidreamh úr a thógáil idir buí, glas agus dathanna ar bith eile, áit ina mbeidh fáil ag achan saoránach le bheith páirteach sa todhchaí a bheidh síochánta, rathúil agus cóir.

Tá go leor deacrachtaí os ár gcomhair go fóill. Ach lig domh bheith soiléir. S' é bunús an chomhaontú idir Sinn Féin agus an DUP ná an geallúint a thug Ian Paisley go cinnte go dtabharfaidh sé agus a pháirtí coimitmint le comhoibriú go hiomlan sna hinstitiúidí polaitiúla ar 8ú Bealtaine.

Beidh obair tabhachtach le déanamh sula gcuirfí na hinstitiúidí le chéile arís agus muidne ag ullmhú do rialtas. Tá léarscáil de sin agaibh chomh maith. Mar céad céim d'iarr an dá pháirtí, Sinn Féin agus an DUP ar rialtas na Breataine gan taillí uisce a eisiúint.

Tús maith leath na hoibre.

Tá a lán oibre le déanamh ag an dá rialtas chomh maith.

Tá muid le bualadh arís le Sainsaileír na Breataine, leis an rialtas i mBaile Átha Cliath agus daoine nach iad chun cinntiú go mbeidh na háiseanna is fearr ar fáil don Fheidhmeannas úr chun a chuid cúramaí a chur i cgrích. Tá bóthar fada siúlta againn sa phroiséas le síochán a dhéanamh agus athmhuintearas náisiúnta.

Tá beann againn ar an iomarca daoine a d'fhulaing.

Tá muid faoi chomaoin acú an todhchaí is fearr a thógaíl le chéile.

Tá sé thar am le flaithiúlacht, thar am le smaoimeadh ar mhaitheas don am le teacht dár muintir ulig.

Tá mé sásta a rá, gur le chéile, a thóg muid féidireachtaí chun caidreamh úr, cothrom agus chomhchuí a fhorbairt idir náisiúntóirí agus poblachtánaigh agus aontachtóirí, chomh maith le gach duine eile ar oileán na hÉireann.

Ní bheidh Sinn Féin ag déanamh talamh slán de rud ar bith sna laetha le teacht ach déanfaidh muid ár seacht ndicheall le cinntú go mbeidh toradh rathúil ar ár gcuid oibre agus impímid ar gach duine tacú linn sna hiarrachtaí seo.

Connect with Sinn Féin