Sinn Féin - On Your Side

Ó Snodaigh welcomes Language Commissioner's third report

12 April, 2007


Sinn Féin Irish Language Spokesperson Aengus Ó Sondaigh TD, has welcomed the recent Language Commissioner report on the lack of empathy regarding certain public bodies.

Deputy Ó Snodaigh said, "I am not surprised that there has been a 47% increase in complaints to Sean Ó Cuirreáin's office, an office which deals with the manner in which public bodies are fulfilling their obligations to comply with the 2003 Official Languages Act.

"Irish as an everyday language should, as Ó Ciurreáin puts it, be a right not a favour. The 611 complaints received in 2006 are indicative of the lackadaisical approach taken by the FF/PD coalition and the public bodies. The Education Department especially needs to take this issue more seriously.

"Not since the first Dáil has this state taken the Irish language seriously. In government Sinn Féin would put the issue of the Irish language to the fore and our manifesto shall reflect this." ENDS

Cuireann Ó Snodaigh fáilte roimh an triú tuarascáil Coimisinéir Teanga

Chuir Aengus Ó Snodaigh fáilte roimh an triú tuarascáil Coimisinéir Teanga maidir leis an easpa ionbhá ó roinnt státseirbhísí.

'Ní chuireann sé iontas orm gur thainig méadú 47% ar líón na ngearán chuig oifig Shean Ó Cuirreáin. Oifig a dhéanann monatóireacht ar an mbealach a bhfuil forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí na tíre' arsa an t-Uasal Ó Snodaigh.

'Ba chóir don Ghaeilge mar teanga láethiúl a bheith mar cheart agus ní mar ghar de reir Ó Cuirreáin agus aontaíonn muid le sin san iomlán. Bhí 611 gearán san iomlán agus de thairbhe sin tá sé soiléir go bhfuil an rialtas agus na státseirbhísí faillíoch i ndualgais. Caithfidh an Roinn Oideachas go háirithe níos mó a dhéanamh chun an Ghaeilge a ghlacadh dáirire.'

Ón am a bhunóidh an Stát, níor ghlac an rialtas an Ghaeilge dáirire. Sa rialtas cuirfidh Sinn Féin ceist na Gaeilge chun tosaigh agus feicfidh sin inar bhforógra.

Críóch

Connect with Sinn Féin