Sinn Féin - On Your Side

Seolann Uachtarán Slógadh Bliantúil Shinn Féin

14 August, 2007


Sheol Uachtarán Sinn Féin Gerry Adams MP MLA Slógadh bliantúil Shinn Féin i mBaile Átha Cliath (19-21 Deireadh Fómhair) inniu agus mhol sé do Ghaeilgeoirí agus do fhoghlaimeoirí a bheith páirteach agus sult a bhaint as na himeachtaí éagsúla.

Dúirt an tUasal Adams:

"Tá Sinn Féin ar thús cadhnaíochta i dtábhacht na teanga agus an chultúir Ghaelaigh a chur chun cinn agus a háit a chosaint le linn na hidirbheartaíochta a raibh Comhaontú Aoine an Chéasta agus Comhaontú Chill Rímhinn mar thoradh uirthi ar bhonn uile-Éireann.

"Is iad Sinn Féin an t-aon pháirtí polaitiúil a eagraíonn comhdháil bhliantúil Ghaeilge.

"Tugann an Slógadh Gaeilgeoirí le chéile le haghaidh díospóireachta, ceoil agus craic.

"Tá sé oscailte do chách.

"Is í maireachtáil agus athbheochan na Gaeilge scéal bhua cultúrtha ár dtíre. Tá níos mó daoine ag úsáid na Gaeilge in aghaidh an lae. Tá páistí óga go háirithe á n-oiliúint trí mheán na Gaeilge in uimhreacha atá ag dul
i méad agus caithfear a dtodhchaí agus a gcearta a chaomhnú.

"Molaim go gach duine, idir óg agus aosta freastal ar an taispeántas seo ar chultúr na hÉireann agus le leanstan ar aghaidh ón deireadh seachtaine thar barr anuraidh i mBéal Feirste." CRÍOCHNAÍONN

Connect with Sinn Féin