Sinn Féin - On Your Side

D'fháiltigh an BT Francie Brolly

23 August, 2007


D'fháiltigh an BT Francie Brolly, Sinn Féin roimh an dianchúrsa Gaeilge Cuid 2 i Stormont an seachtain seo chugainn (28 Lúnasa) eagraithe ag Roinn an Chultúir, Sinn Féin.

Is é aidhm don chúrsa seo a bheidh ar siúl idir 11rn-4in go gcuirfear cuidiú ar fáil dár ngníomhaígh le gur féidir leo neart Gaeilge a úsáid sa tionól agus polasaí "Gaelú Shinn Féin" a chur i bhfeidhm.

Ag labhairt faoin chúrsa dó, dúirt an t-úrlabhraí,

"Is gné lárnach í an Ghaeilge sa chultúr Gaelach atá mar oidhreacht chomónta d'achan duine a chónaíonn ar an oileán seo. Is linne uilig an teanga, pé creideamh nó dearcadh polaitiúil atá againn.

"Saibhríonn an teanga muid uilig. Sin an fáth a gcreideann Sinn Féin go docht go bhfuil gá leis an teanga a chosaint agus a chur chun cinn."

"Tá Sinn Féin ar thús cadhnaíochta i dtábhacht na teanga agus an chultúir Ghaelaigh a chur chun cinn agus a háit a chosaint le linn na hidirbheartaíochta a raibh Comhaontú Aoine an Chéasta agus Comhaontú Chill Rímhinn mar thoradh uirthi ar bhonn uile-Éireann.

"Is iad Sinn Féin an t-aon pháirtí polaitiúil a eagraíonn cúrsaí mar seo. Bhí cúrsa iontach againn an mhí seo caite le 50 foghlaimeoir i láthair agus táim ag súil go mór le cuid a dó."

Críoch

Connect with Sinn Féin