English / Gaeilge

Tá Aisghabháil Chothrom Indéanta.

A Fair Recovery is Possible - Irish version

Deir an Rialtas go bhfuil aisghabháil ag teacht.  Má tá, ní aisghabháil chothrom í.  Is aisghabháil dhé-shrathach, mhí chothrom í a rachaidh chun tairbhe dóibh féin agus dá gcairde ag an bharr agus chan do mhóramh Éireannaigh córa atá ag obair go dian dícheallach.  

Creideann Sinn Féin gur féidir aisghabháil chothrom a ghnóthú.  Creidimid gur féidir sochaí cóir a bhaint amach.  Creidimid gur féidir cothroime agus dóchas a chur in áit cairdeas fabhair agus saint.

Tá cuid mhór samplaí de ghéilliúlacht an Rialtais don scothaicme Baincéireachta agus institiúidí airgeadais eile agus do na ciorcail órga a ghnóthaigh as an chúlú.  Tá níos mó arís samplaí de ionsaí an Rialtais in éadan cearta agus teidlíochtaí saoránach agus den chruatan millteanach atá leagtha acu ar dhaoine ar íseal agus ar mheán-phá, ar pháistí agus ar sheanóirí.

Scrios Fianna Fáil an eacnamaíocht agus is beag atá foghlamtha acu ó shin.  Tá Fine Gael agus Lucht Oibre anois ag déanamh aithrise ar a gcuid polasaithe.  I mbuiséad 2015 nuair a bhí deis acu ualach mhuintir na hÉireann a laghdú, roghnaigh siad cuidiú leis an 10% a ba shaibhre.  Tá siad anois ar tí muid a fhilleadh ar ais chuig cuid polasaithe ‘borradh agus cliseadh’ Fhianna Fáil, áit ar cuireadh na billiún €uro amú ag ceannach toghcháin agus táimid go léir ag íoc go daor as riamh ó shin.

Tá athrú mór de dhíth orainn maidir leis an dóigh a ndéantar polaitíocht.  

Táimid ag iarraidh tús a chur le díospóireacht faoin todhchaí, faoin cineál tíre agus sochaí a bhfuil muid ag iarraidh cónaí ann, faoi chomhionannas agus faoin cineál aisghabhála atá de dhíth orainn.  Is féidir leatsa a bheith páirteach san athrú seo i bpolaitíocht na hÉireann.  

Tá cinneadh mór os comhar mhuintir na hÉireann agus tá plé ionraice de dhíth orainn.  Beimid ag tabhairt an díospóireacht seo chuig gach pobal ar fud na tíre sa bhliain seo atá amach romhainn agus muid ag druidim le comóradh céad Éirí Amach 1916 agus ag comhlíonadh idéalacha an Fhorógra.


Leagtha amach thíos tá forbhreathnú ar ár bpolasaithe chomh maith lenár gCartlann Doiciméad Polasaí.

Tabharfaigh Sinn Féin Faoin Ghéarchéim Tithíochta agus Réiteoimid É

Déanfaidh Sinn Féin an Clár Tógála Tithíochta is mó ó bunaíodh an Stát a chur ar bun. Déanfaimid cíosanna a ghearradh, ní ardófar iad dá éis agus déanfaimid cinnte de go bhfuil tithíocht inacmhainneach ar fáil agus go bhfuil sé inacmhainneach. Cuirfidh Sinn Féin deireadh le scannal líon na ndaoine atá gan dídeán.

Learn More

Tabharfaidh Sinn Féin Faoiseamh D'Oibrithe Agus Do Theaghlaigh

Tá rud éigin go bunúsach mícheart, ceithre bliana i ndiaidh don Rialtas seo teacht i gcumhacht, go bhfuil níos lú airgid ag daoine ina bpócaí.

Déanfaimid cosatas cúram leanaí a laghdú. Cuirfimid stop le hardú na haoise pinsin go 67 agus 65 a bheidh i gceist amach as seo. Déanfaimid milliún oibrí a shaoradh d’íocaíochtaí USC. Sin téarnamh geilleagarch atá fíor agus a fhágfaidh níos mó airgid i bpócaí

Learn More

Beide Sinn Féin Ag Obair I Dtreo Éire Aontaithe

Is é an Rialtas an t-aon dream nach bhfuil Éire Aontaithe. Tá na hinstitiúidí ó thuaidh faoi lán seoil arís, tá fóram náisiúnta de dhíth orainn, Tionól na Saoránach mar a ndéanfar an plé agus ní mór dúinn tús a chur le pleanáil an Reifrinn ar Aontacht na hÉireann.

Learn More

Childcare

We want to make Childcare and Early Childhood Education a public service. We will invest to ensure workers in the sector are properly paid and have a good career ladder. We will reduce the cost of childcare by an average of €500 per month per child.We will extend paid maternity leave to 52 weeks and increase maternity benefit by €50.

Learn More

Crime

People should feel safe in their communities. We will crack down on crime. We will recruit the maximum number of Gardaí each year, so Garda numbers reach record levels – 16,000. This will mean thousands more Gardaí on the streets, patrolling in local communities. This will ensure faster response times and safer communities.

Learn More

An Costas a Bhaineann Le Seachadadh Ár Gcuid Moltaí

Rinne achan Ranna Rialtais lena mbaineann grinnscrúdú ar na moltaí atá inár bhForógra. Mar sin tá sé inacmhainneach agus indéanta. Ní bheidh aon iasacht i gceist. Déanta na fírinne beidh iarmhéid €1.5 bhilliún i gceist i ngach aon bhliain go 2025. Beidh laghdú suas le €77 in aghaidh na bliana i gceist maidir le gach íocóir cánach ar faoi €100,000 a dtuarastal.

Learn More