English / Gaeilge

Have a look at some of our key proposals below or view our fully costed Manifesto for Change here.

Tabharfaigh Sinn Féin Faoin Ghéarchéim Tithíochta agus Réiteoimid É

Déanfaidh Sinn Féin an Clár Tógála Tithíochta is mó ó bunaíodh an Stát a chur ar bun. Déanfaimid cíosanna a ghearradh, ní ardófar iad dá éis agus déanfaimid cinnte de go bhfuil tithíocht inacmhainneach ar fáil agus go bhfuil sé inacmhainneach. Cuirfidh Sinn Féin deireadh le scannal líon na ndaoine atá gan dídeán.

Learn More

Tabharfaidh Sinn Féin Faoiseamh D'Oibrithe Agus Do Theaghlaigh

Tá rud éigin go bunúsach mícheart, ceithre bliana i ndiaidh don Rialtas seo teacht i gcumhacht, go bhfuil níos lú airgid ag daoine ina bpócaí.

Déanfaimid cosatas cúram leanaí a laghdú. Cuirfimid stop le hardú na haoise pinsin go 67 agus 65 a bheidh i gceist amach as seo. Déanfaimid milliún oibrí a shaoradh d’íocaíochtaí USC. Sin téarnamh geilleagarch atá fíor agus a fhágfaidh níos mó airgid i bpócaí

Learn More

Beide Sinn Féin Ag Obair I Dtreo Éire Aontaithe

Is é an Rialtas an t-aon dream nach bhfuil Éire Aontaithe. Tá na hinstitiúidí ó thuaidh faoi lán seoil arís, tá fóram náisiúnta de dhíth orainn, Tionól na Saoránach mar a ndéanfar an plé agus ní mór dúinn tús a chur le pleanáil an Reifrinn ar Aontacht na hÉireann.

Learn More

Childcare

We want to make Childcare and Early Childhood Education a public service. We will invest to ensure workers in the sector are properly paid and have a good career ladder. We will reduce the cost of childcare by an average of €500 per month per child.We will extend paid maternity leave to 52 weeks and increase maternity benefit by €50.

Learn More

Crime

People should feel safe in their communities. We will crack down on crime. We will recruit the maximum number of Gardaí each year, so Garda numbers reach record levels – 16,000. This will mean thousands more Gardaí on the streets, patrolling in local communities. This will ensure faster response times and safer communities.

Learn More

An Costas a Bhaineann Le Seachadadh Ár Gcuid Moltaí

Rinne achan Ranna Rialtais lena mbaineann grinnscrúdú ar na moltaí atá inár bhForógra. Mar sin tá sé inacmhainneach agus indéanta. Ní bheidh aon iasacht i gceist. Déanta na fírinne beidh iarmhéid €1.5 bhilliún i gceist i ngach aon bhliain go 2025. Beidh laghdú suas le €77 in aghaidh na bliana i gceist maidir le gach íocóir cánach ar faoi €100,000 a dtuarastal.

Learn More