Sinn Féin - On Your Side

Scéim chuimsitheach ag teastáil chun todhchaí ár bpobal Gaeltachta a chosaint - Mairéad Farrell TD

7 April, 2020 - by Mairéad Farrell TD


Tá sé ráite ag an Teachta Dála do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas Mairéad Farrell go bhfuil scéim chuimsitheach ag teastáil anois chun todhchaí ár bpobal Gaeltachta a chosaint de bharr na gcoláistí samhraidh Gaeltachta a bheith curtha ar ceal de bharr an choróinvíris.

Ag caint ar maidin, dúirt an Teachta Farrell gur scríobh sí go dtí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, ag moladh scéim a thabharfadh airgead do theaghlaigh agus phobail a chaill amach mar gheall ar an gcealú.

Dúirt an Teachta Farrell:

“Tuigim go maith go gcaithfidh cosaint sláinte an phobail a bheith mar an príomh-aidhm atá againn uilig. Mar sin féin, tá sé tábhachtach chomh maith go n-oibreoimid chun inmharthanacht ár bpobail a chosaint freisin.

“Tá imní ann anois go bhfuil tionscal na gcoláistí samhraidh i mbaol. Is cailliúint dochreidte iad na coláistí seo agus sílim go bhfuil scéim chuimsitheach ag teastáil anois chun todhchaí ár bpobal Gaeltachta a chosaint.

“Mar gheall air seo, scríobh mé go dtí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag moladh scéim chuimsitheach a thabhairt isteach le cinntiú go mbeidh todhchaí ag na coláistí samhraidh seo agus chun ár bpobail Ghaeltachta a chosaint. Sa scéim seo, ba cheart airgead a chur ar fáil do na teaghlaigh atá ag cailleadh amach de bharr na gcoláistí a bheith curtha ar ceal.

"Mar atá ráite agam i mo litir go dtí an tAire, tá sé tábhachtach go n-oibreoimid le chéile chun teacht ar réiteach oiriúnach do chuile dhuine agus mar Theachta Dála don Dáilcheantar ina bhfuil an Ghaeltacht is mó sa tír le fáil, táim réidh chun mo chuid a dhéanamh." Litir don Aire Madigan

Connect with Sinn Féin