Sinn Féin - On Your Side

Ciall ar bith leis an gcinneadh cúram na n-oileán a scaradh ón nGaeltacht - Mairéad Farrell TD

29 June, 2020 - by Mairéad Farrell TD


Tá ráite ag an Teachta Dála de chuid Shinn Féin do Ghaillimh Thiar/Maigh Eo Theas Mairéad Farrell go bhfuil fadhbanna aici leis an gcaoi a caitheadh leis an nGaeltacht agus na hoileáin le linn don chomhrialtas nua bheith ag dáileadh aireachtaí. 

Guíonn sí gach rath ar Catherine Martin atá ceaptha mar Aire Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt agus Gaeltachta ach creideann sí nach bhfuil "bealach ar bith go bhféadfadh Aire a bhfuil an líon sin freagrachtaí air nó uirthi freastal mar is cóir ar cheisteanna na Gaeltachta."

Dúirt an Teachta Farrell:

"Níl aon amhras ach gur duine cumasach dícheallach Catherine Martin agus is léir go bhfuil suim aici i gcúrsaí Gaeilge is Gaeltachta. Guím chuile rath uirthi sa ról nua seo agus táim ag súil le bheith ag obair léi mar Aire Gaeltachta ós i mo dháilcheantar féin, Gaillimh Thiar/Maigh Eo Theas atá an Ghaeltacht is mó sa tír.

"Tá roinnt fadhbanna agam, mar sin féin, leis an gcaoi a caitheadh leis an nGaeltacht agus na hoileáin le linn don chomhrialtas nua bheith ag dáileadh aireachtaí.

"Ar an gcéad dul síos níl aon chiall leis an gcinneadh cúram na n-oileán a scaradh ó chúram na Gaeltachta, go háirithe nuair atá formhór na n-oileán sa nGaeltacht. Bheadh faitíos orm go ndéanfaí dearmad ar na hoileáin leis an socrú seo.

"Tá mé ag cheapadh freisin gur droch-chomhartha atá ann go bhfuil 'Gaeltacht' i ndeireadh theideal fada na Roinne a bhéas ag Catherine Martin. Shílfeá gur greamaíodh isteach an Ghealtacht leis an roinn sin i ndiaidh dóibh na nithe 'tábhachtacha' eile a réiteach.

"Ar an bhfaitíos is mó atá agam, tá an méid cúraimí a bhéas ar an Aire agus ar an Roinn nua seo a bheidh ag plé le cúrsaí Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt agus Gaeltachta. Ní dóigh liom go bhfuil bealach ar bith go bhféadfadh Aire a bhfuil an líon sin freagrachtaí air nó uirthi freastal mar is cóir ar cheisteanna na Gaeltachta. Tá géarchéim sa nGaeltacht maidir le cúrsaí pleanála, teangan, infreastruchtúir agus fostaíochta. Cén chaoi a bhféadfadh duine ar bith sa Roinn nua seo, cuma cé chomh cumasach is a bheidís, dul i ngreim leis seo ar fad agus cur ina luí ar an rialtas gníomh a dhéanamh, nuair atá an oiread eile ar a bpláta acu?

"Tá ábhar imní níos leithne anseo maidir leis an iarthar agus ceantracha tuaithe iarghúlta. Níl fiú is Aire Sinsearach amháin ceaptha ag an gcomhrialtas nua ar an taobh thiar den Sionainn ó dheisceart chondae an Chláir go cionn Mhálanna i dtuaisceart Dhún na nGall. Chuir sé sin déistin ar mhuintir an iarthair ach ba chruthú a bhí ann den imní a bhí orthu cheana gur beag an suim atá ag na páirtithe seo san iarthar."

Connect with Sinn Féin