Sinn Féin - On Your Side

Caithfear dul chun cinn a dhéanamh ar an Acht Gaeilge anois gan mhoill - Seanadóir Niall Ó Donnghaile

2 March, 2021 - by Niall Ó Donnghaile


Caithfear dul chun cinn a dhéanamh ar an Acht Gaeilge anois gan mhoill - Seanadóir Niall Ó Donnghaile

Ag caint dó i ndiaidh chur i láthair ó Chonradh na Gaeilge chuig an An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta, dúirt Seanadóir Shinn Féin Niall Ó Donnghaile:

"De réir mar a chuireann muid tús le Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh ba thráthúil an deis é le Conradh a bheith istigh agus cur i láthair a dhéanamh don Choiste CAC fá cheisteanna reachtaíochta Gaeilge nach bhfuil réitithe ar fad agus a bhfuil mar chuid den NDNA.

"Tá bunús ag an chomhaontú NDNA sa chothromas agus sochaí roinnte ina dtig le hachan chultúr bláthú. Má tá seo le tarlú, tá dul chun cinn a dhíth ar an reachtaíocht Gaeilge. Tá seo mar bhunchuid den Chomhaontú Aoine an Chéasta agus aontaíodh Acht Gaeilge mar chuid de Chomhaontú Chill Rímhinn.

"Léiríodh tacaíocht tras-pháirtí d’éileamh an Chonartha inniu agus tá muid ag súil lena thuilleadh cuideachta le hearnáil agus pobal na Gaeilge amach anseo. Ní amháin ar an cheist seo ach faoin bhorradh mór atá tagtha faoin phobal sna Sé Chondae.

"Thacaigh an Rialtas na hÉireann, Rialtas na Breataine agus an cúig páirtí a mbaineann leis an Fheidhmeannas leis an stádas oifigiúil don teangaidh ó thuaidh. Ní mór dúinn a chinntiú go ndéanfar dul chun cinn gan mhoill.

"Tá sé de dhualgas orainn tógáil ar an phróiseas seo. Léireodh reachtú Acht Gaeilge ré nua ó thuaidh."

The Irish Language Act must now progress without delay - Senator Niall Ó Donnghaile

Speaking after Conradh na Gaeilge presented to the Joint Oireachtas Committee on the Implementation of the Good Friday Agreement today, Sinn Féin Seanadóir Niall Ó Donnghaile said:

“As we mark the beginning of this year’s Seachtain na Gaeilge it was an important and timely opportunity to have Conradh na Gaeilge present to the GFA Committee on the outstanding issues around Irish language legislation and protections contained in ‘New Decade, New Approach’.

“The 'New Decade, New Approach' agreement is about equality and a shared society where all identities are respected and where all cultures can flourish. If this is to be made real, we must see progress on legislation for protection for the Irish language. This is central to the Good Friday Agreement and Acht na Gaeilge was provided for in the St. Andrews Agreement.

“There was cross-party support for Conradh’s call at today’s meeting and we look forward to continued engagement with the Irish language sector and community on not only this issue but the phenomenal growth of the language throughout the Six Counties.

“The official recognition of the Irish language in the north was agreed by both the Irish and British Governments and all five of the Executive parties in the north; we must all ensure that it is implemented without delay.

“We have a responsibility to build on this progress. The passage of an Irish Language Act through the Assembly would signal that a new era is truly upon us.” 

Connect with Sinn Féin