Sinn Féin - On Your Side

Is gá don Roinn Oideachais freastal ar an earnáil Ghaeilge – Pádraig Ó Síochán

28 September, 2021 - by Pat Sheehan MLA


Tá an Roinn Oideachais cáinte ag Urlabhraí Oideachais Shinn Féin ó thuaidh, Pat Sheehan CTR, as a teip acmhainní oideachais ar líne le gabháil i ngléic leis an tromaíocht, a fhoilsiú i nGaeilge. 

Cuireadh ceist ag fiafraigh an chúis gur foilsíodh na hacmhainní i 12 teanga eagsúil ach nár foilsíodh i nGaeilge iad. 

Dúirt Ó Síochán; 

“Tá níos mó na 7,000 stócach in earnáil an Ghaeloideachais ó thuaidh.

“Ní seo an chéad uair gur foilsíodh acmhainní beag beann ar an earnáil IME. 

"Tá neart samplaí de laigí na Roinne i rith thréimhse na pandéime ag cur acmhainní i dteangaidh an mhúinte agus chomhrá ar fáil do Ghaelscoileanna.

“Foilsíodh an acmhainn seo i 12 teangaidh eagsúil, tacaíonn muid go mór leis na páistí ag fháil na hacmhainní seo ina gcúlra teangaidh, ach ba cheart iad a fhoilsiú i nGaeilge mar mhodh gnáthaimh.

“Ná cuirimis i gcuimhne don Roinn a dualgas reachtúil i leith an earnáil Gaeloideachais.”

Connect with Sinn Féin