Sinn Féin - On Your Side

Ár Seacht nDícheall don Ghaeilge

8 March, 2023


Leagtar amach 7 mórathruithe pholasaí maidir le stádas agus úsáid na Gaeilge, bunaithe ar dheachleachtais idirnáisiúnta, sa cháipéis “Ár Seacht nDícheall don Ghaeilge” a chuirfeadh Rialtas Shinn Féin i bhfeidhm thar céad téarma in oifig. Chomh maith le húsáid na Gaeilge a chosaint mar cheart sa dlí, dhaingneodh na polasaithe seo dualgais maidir le húsáid na Gaeilge ar phacáistiú, eolas sa siopa, agus fógraíocht pobail. Chinnteodh siad freisin úsáid na Gaeilge amháin chun críocha oifigiúil i gcás logainmneacha agus brandáil.

“Ár Seacht nDícheall don Ghaeilge” sets out 7 major policy changes for the 26 Counties with regard the status and use of Irish, based on international best practice, that a Sinn Féin Government would implement over the course of a first term in office. As well as enshrining in law the right to use Irish, these policies would also introduce requirements for the use of Irish on packaging, in-store information, and advertising in public places. They would also require Irish only to be used for official purposes in the case of place names and branding.