Sinn Féin - On Your Side

A Citizens’ Assembly on Irish Unity

22 November, 2022


Next year marks the 25th Anniversary of the Good Friday Agreement, an agreement that provides for referenda on Irish Unity, which we believe will happen this decade. This is an important time in the shaping of Ireland’s future. It is an exciting and positive time, full of potential. Irish Unity is about opportunity. The social and economic opportunities are immense.

Is é an bhliain seo chugainn 25ú Comóradh Chomhaontú Aoine an Chéasta, comhaontú a dhéanann foráil do reifreann ar Aontacht na hÉireann, agus creidimid go dtarlóidh sé sin sna deich mbliana atá amach romhainn. Is tráth tábhachtach é seo maidir le todhchaí na hÉireann a mhúnlú. Am spreagúil agus dearfach atá ann, lán féidearthachtaí. Baineann Aontacht na hÉireann le deis. Tá na deiseanna sóisialta agus eacnamaíocha ollmhór.